Mia Sundelin – ny ordförande för Rainbow Rose

Mia Sundelin, nybliven ordförande för Rainbow Rose. Foto: Ylva Säfvelin

Mia Sundelin blir ordförande för Rainbow Rose, den europeiska motsvarigheten till HBT-S.

– Det är jättespännande, jag var den första svensken i styrelsen och nu blir jag den första kvinna som är ordförande, säger hon.

Rainbow Rose är sidoorganisation till det europeiska S-partiet PES, med medlemsorganisationer eller kontaktgrupper/personer i de flesta av EUs medlemsländer. Organisationen har inget kansli och arbetet sker ideellt.

Mia Sundelin, som också är vice ordförande för svenska HBT-Socialdemokrater, har varit vice ordförande sedan november 2015. Nu lämnar sittande ordförande, Aurélien Mazuy, uppdraget på grund av att han har fått ett nytt jobb som inte går att kombinera med ordförandeskapet.

– Det är klart det är tråkigt att han måste avgå men det är jätteroligt att få kliva fram, säger Mia Sundelin.

Hon pekar ut tre frågor som är extra viktiga att jobba med på Europanivå: acceptans för samkönade äktenskap, en gemensam flyktingpolitik som också tar hänsyn till att HBTQ-personer är extra utsatta i många länder, samt att internt inom S-gruppen diskutera hur man ska hantera bristande respekt för mänskliga rättigheter.

– Våra systerpartier är inte alltid så demokratiska. Det finns ju en del rena rasister, homofober och antidemokrater i S&D-gruppen i parlamentet. Det är ju en jättefråga för Rainbow Rose för det finns partier som direkt strider mot oss, i en del partier får HBT-personer inte lov att organisera sig som en grupp, säger Mia Sundelin.

Äktenskapsfrågan har flera aspekter. Dels samma regler för alla äktenskap – att alla EU-länder och institutioner måste godkänna samkönade äktenskap som har ingåtts där det är lagligt. Målet är förstås att alla länder tillåter samkönade äktenskap.

– Jag träffade två litauiska tjejer i somras, de skulle flytta ihop och köpa hus. Men de får inget banklån gemensamt. Banken föreslog att de skulle starta företag ihop… Att äktenskap inte tillåts får konsekvenser för så mycket, som barnomsorg och föräldraledighet.

[blockquote author=”Mia Sundelin” pull=”left”]”Om det inte är olagligt att vara homosexuell i ett land får man inte asyl och kan bli tillbakaskickad, men det finns länder där det i princip är en dödsdom även om det inte är det i lagens mening.”[/blockquote]

Flyktingpolitiken handlar till stor del om det som Sverige och Tyskland har drivit länge – att alla länder måste dela på ansvaret – men också om att hitta en gemensam linje för hur man behandlar HBTQ-personer.

– Om det inte är olagligt att vara homosexuell i ett land får man inte asyl och kan bli tillbakaskickad, men det finns länder där det i princip är en dödsdom även om det inte är det i lagens mening, säger Mia Sundelin.

Sören Juvas, ordförande för HBT-S, är glad och stolt över att Mia Sundelin går in som ny ordförande för Rainbow Rose.

– Jag känner fullt förtroende för Mia Sundelin som under årens lopp inte bara visat på sitt kloka ledarskap utan också på förmågan att växa i sitt ledarskap, såväl politiskt som organisatoriskt. Jag är stolt över att det kommer att vara en svenska som sitter i ledningen för Rainbow Rose och jag är stolt över att Mia är den första kvinnan som är ordförande, det är ett viktigt steg för feminismen.

Samtidigt vill han tacka Aurélien Mazuy för det arbete han lagt ner.

– Under den tid han har suttit som ordförande har Rainbow Rose gått från att vara en väldigt liten grupp till att vara en viktig aktör inom den europeiska socialdemokratiska familjen. Man har stärkt sina politiska positioner och ökat medvetenheten om vikten av att stå för alla människors lika värde.

Spara