Mer pengar till kommuner med stort flyktingmottagande

Det blir en ytterligare en satsning på kommuner som har tagit emot många nyanlända i  budgeten som finansminister Magdalena Andersson presenterar i dag. En halv miljard i två nya statsbidrag till kommuner med högt flyktingmottagande respektive kommuner med stor segregation införs.

– Vi har redan gjort det svårare för de kommuner som inte tagit sin del av de asylsökande i Sverige. Samtidigt så finns det de kommuner som under lång tid har tagit väldigt stort ansvar för att ta emot nyanlända. Det är de kommunerna som vi vill stödja med det här, säger finansminister Magdalena Andersson.

– Det är insatser som till exempel kan gå till personal i skolan eller andra åtgärder som kommunerna tycker är nödvändiga för att möte de sociala problemen.

Utöver de fem miljarder ytterligare årligen till kommunsektorn som redan är känt så satsas i budgeten för 2020 en halv miljard 2020 och 250 miljoner 2021 och 2022 till kommuner med stora socioekonomiska utmaningar.

Här ingår ett nytt särskilt statsbidrag till mindre kommuner med stort flyktingmottagande i förhållande till invånarantalet. Det handlar om 80 miljoner i ett tillfälligt stöd som ska fördelas på 44 kommuner.

För exempelvis Perstorps kommun handlar de nya insatserna om åtta miljoner ytterligare utöver de två miljoner som den generella statsbidragshöjningen utgör.

Filipstad, som nämnts i debatten om höga kostnader för flyktingmottagande, får totalt tolv miljoner i tillskott.

Därutöver tillkommer den skärpning av det kommunala kostnadsutjämningssystemet 2020 som Stefan Löfven aviserade nyligen, som bland annat gynnar kommuner i glesbygd som har en hög andel äldre i sin befolkning. Det innebär en ökad omfördelning på knappt två miljarder för kommuner och regioner.

– Det här kommer att betyda mycket för de kommuner som nu har svårt med ekonomin, säger Magdalena Andersson.

Regeringen inledde förra mandatperioden en långsiktig storsatsning på ett ekonomiskt stöd de 32 kommuner som har de största utmaningarna, 20 miljarder fördelat över tio år.

– Tyvärr var det ett av de områdena som slaktades av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i den budget som de drev igenom, säger Magdalena Andersson.

Regeringen avsätter nu 85 miljoner kronor 2020 för att minska och motverka segregation som kommunerna kan ansöka om.