”Mer materialism och mindre visioner om jämställdhet”

– Jag blir frustrerad över att jämställdhetsdebatten ofta är lite fluffig, säger Maria Arkeby på Tankesmedjan Tiden. Hon hoppas att hennes rapport om ekonomisk jämställdhet ska vara till hjälp för att konkretisera hur man når målen.

– Jag efterfrågar mer materialism i jämställdhetsdiskussionen. Vi måste börja prata mer om hur vi gör rent konkret för att uppnå målen, inte bara tala om visioner.
Det säger Maria Arkeby som har skrivit en rapport för Tankesmedjan Tiden om bristen på ekonomisk jämställdhet.