”Mer komplex än man tidigare trott”

– Ryssland har anfallit Ukraina och Sverige vill därför gå med i Nato. Magdalena Andersson resonerade på samma sätt som jag tror Hammarskjöld skulle ha gjort, om han hade levt i dag, säger diplomaten Staffan Carlsson som bokdebuterar med”Helgon och maktspelare –Dag hammarskjöld som politiker”. Foto: Fredrik Hjerling

Han var en av de mest berömda svenskarna i världen under 1900-talet, känd som FNs generalsekreterare på 1950-talet och i början av 1960-talet. Då förändrade han FNs organisation, medlade i många av efterkrigsvärldens stora konflikter och tog initiativ till FNs fredsbevarande styrkor.
Dag Hammarskjöld var modig och beredd att ta både personliga och politiska risker, men det fanns också andra, mer okända sidor. Om dem berättar diplomaten Staffan Carlsson i boken ”Helgon och maktspelare – Dag Hammarskjöld som politiker”.