Mer kärnkraft och dubblad takt i elnätsutbyggnaden

Utbyggnadstakten av elnätet ska fördubblas, lovar energiminister Khashayar Farmanbar (S).
Sverige behöver mer elproduktion från alla energislag, även kärnkraft, enligt Farmanbar.

– Vi behöver mer solkraft, mer vindkraft och mer havsbaserad vindkraft. Vi behöver mer vattenkraft och vi behöver också mer kärnkraft. Socialdemokraterna är tydliga, pragmatiska och vi är också teknikoptimister, säger Farmanbar vid en S-pressträff inför valet.

Energiministern upprepade S-regeringens inbjudan till de andra partierna om en bred energipolitisk uppgörelse för alla kort ligger på bordet.

– Energipolitiken behöver långsiktighet. Därför vill vi se blocköverskridande samtal. VI är beredda att ta ansvar för Sverige. Jag kan bara hoppas att högeroppositionen också är beredda att visa det, säger Khashayar Farmanbar (S).

– Vill man ta ansvar för Sverige måste man diskutera allt, vindkraften, kärnkraften, solkraften, vattenkraften, fjärrvärmen och annat.

Elbehovet väntas öka kraftigt de kommande åren. Sverige har goda förutsättningar att öka produktionen av billig el, men vi behöver även bygga ut överföringskapaciteten för att motverka effektbristen. Pengar får då inte vara ett hinder, enligt Farmanbar (S).

– Vi vill förstärka elnätet i hela landet och se till att takten i elnätutbyggnaden minst fördubblas. Det kräver förstås resurser. Låt mig då säga att: Money is not going to be an issue. Medel ska inte vara ett hinder.

För att det ska gå behöver dock planeringen av nya nät bli mer samordnad, menar energiministern. Nationella, regionala och lokala aktörer måste gå mer i takt, och möta de långsiktiga behov som finns.

– Nätutvecklingen ska på alla nivåer ska genomsyras av en större helhetssyn. Samtidigt ska kostnaderna för utbyggnaden av elnätet vara rimliga för alla våra konsumenter. Vi måste göra allt för att korta ledtiderna och förenkla processerna, säger Khashayar Farmanbar.