Meijer och Arif om säkerhetszoner

Kommer de nyligen införda säkerhetszonerna hjälpa eller stjälpa i kampen mot brottslighet? Louise Meijer (M), och Sedat Arif (S), duellerar.