Medelinkomsttagare måste upplysas om att S-politik gynnar dem

Vi socialdemokrater bör överväga att föra en mer övertygande dialog med medelinkomsttagare, skriver Lovisa Rydh.

Vi måste göra det tydligt för väljarna att de förmögenheter vi riktar in oss på oftast kommer från arv och lyckosamma omständigheter, inte från förvärvsarbete eller småföretagande, skriver Lovisa Rydh, vice ordförande för LO-SSU Göteborg.