Med valet i backspegeln: Det här måste S göra

S partisekreterare Tobias Baudin tar emot valanalysen från Leif Jakobsson och Ida Karkiainen. Foto: Jessica Gow/TT

En partiledare som drog, mer konkretion av hur man vill lösa problem, mer politikutveckling och insikten att ingen väljargrupp kan tas för given. Socialdemokraternas valanalys pekar ut anledningar till valresultatet och rekommenderar hur partiet ska gå vidare. AiP har frågat socialdemokrater och andra inom arbetarrörelse och fackförbund vad de tycker.

Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande Göteborg:

Jonas Attenius. Foto: Jesper Hallén

– I Göteborg gjorde Socialdemokraterna sitt finaste valresultat på 12 år, sin största ökning i mannaminne och återtog makten från högern. I riket gick det inte fullt lika bra. Om vi ska öka ännu mer i nästa riksdagsval måste vi vinna tillbaka ungdomarna, vinna tillbaka arbetarväljarna och behålla alla de nya väljare som satt sin tilltro till Socialdemokraterna. Som opposition i Göteborg jobbade vi med populär politik i många sakfrågor, många gräsrötters hårda arbete och en absolut lojalitet gentemot de socialdemokratiska väljarnas intressen. Det ska bli kul att nu vara med i samma process på riksplanet. Sverige behöver Magdalena Andersson som statsminister igen.

Emma Fastesson Lindgren, ordförande S-studenter:

Emma Fastesson Lindgren.

– Det är oerhört glädjande att valanalysen tar tappet bland unga väljare på allvar. Dock är det viktigt att komma ihåg att S blev största parti bland studerande och att om samma grupp hade fått välja hade vi haft en rödgrön regering dag.

Framåt är det viktigt att lägga en strategi som fokuserar på att vända den borgerliga majoriteten i riksdagen som försämrat Sverige sedan Lordi vann eurovision 2006.

Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens ordförande Sundsvall:

Bodil Hansson.

– Valanalysgruppens rapport innehåller många viktiga iakttagelser och slutsatser. Jag vill understryka det rapporten säger om att vi behöver vässa oss i välfärdsfrågorna, exempelvis skolan, sjukvården och segregationen, men också den långsiktiga finansieringen av välfärden. Och att vi behöver en offensivare fördelningspolitik med en konkretare marknadskritik där vi presenterar lösningar som svarar på människors frustration. Då är jag övertygad om att valanalysgruppen har rätt i att vi kan nå 40 procent i väljarstöd.

Även om vi är i opposition på nationell nivå så styr vi många kommuner och regioner. Här har vi en möjlighet att visa på att den socialdemokratiska politiken påverkar vardagen till det bättre.

Lisa Nåbo, ordförande SSU:

Lisa Nåbo.

– SSU ser positivt på att partiet i valanalysen inser behovet av att driva politik som tilltalar yngre väljare och att unga behöver vara en prioriterad målgrupp framöver. Framåt är det centralt att vi har en politikutveckling som svarar upp mot behoven av omfattande reformer som ökar jämlikheten i samhället på riktigt.

Johan Sjölander, verksamhetschef Tankesmedjan Tiden:

Johan Sjölander.

– Det är bra att valanalysen fokuserar på behovet av politikutveckling. Det är helt rätt tänkt och något som vi i Tankesmedjan Tiden också efterlyste i vår valanalys. Det finns en grundinsikt hos valanalysgruppen om att 2022 års valnederlag inte bör förstås som ett kommunikativt misslyckande, utan att partiets problem ligger djupare. Jag delar den insikten. Det är viktigt att socialdemokratin inte glömmer bort att göra sin hemläxa bara för att opinionssiffrorna just nu pekar uppåt som ett resultat av högerregeringens löftessvek och inkompetens.

Gabriella Lavecchia, ordförande Seko:

Gabriella Lavecchia, förbundsordförande Seko. Foto: Anna Ledin Wiren

– Det var förstås en utmaning att vinna ytterligare en mandatperiod efter åtta år med en sådan liten majoritet, men jag tycker ändå att det finns anledning för S att vara självkritiskt. Sanningen är att man över tid fått allt svårare att attrahera väljare i LO-yrken, så även i detta val. Därför tycker jag att det är bra att man i valanalysen pekar på att S inte bör försvara bristfälliga system, utan i stället kunna ge nya svar på samhällsutmaningarna. I detta ligger bland annat att minska klyftorna genom att nå full sysselsättning, bättre välfärd, ökad trygghet
och genomföra en rättvis klimatomställning. Jag tror att många människor, inte minst i dessa tider, vill ha politiker och partier som signalerar hopp och framtidstro. S har historiskt alltid varit det parti som ingett just hopp med visioner och lösningar. Jag hoppas att man kan bli ännu bättre på detta framöver.

Markus Kallifatides, ordförande S-föreningen Reformisterna:

Markus Kallifatides.

– Valanalysen gör det tydligt att vi som parti hade behövt fler konkreta politiska förslag i valrörelsen. Jag hade personligen gärna sett att vi tagit konflikt för den tankrabatt och de tillskott till välfärden vi pratat om nu efter valet. I stort ser jag att analysens slutsatser ekar mycket av det jag hört på föreningsmöten och jag uppfattar att det finns en stark vilja och energi bland reformister runtom i landet att jobba utifrån de rekommendationer som tagits fram.

Malin Ragnegård, ordförande Kommunal:

Malin Ragnegård. Foto: Fredrik Sandin Carlson

– När jag var ute i landet under valrörelsen och träffade medlemmarna i Kommunal var det ingen som undrade var nästa kärnkraftverk skulle byggas. Men man oroade sig för hur man skulle orka arbeta hela vägen till pension i en underfinansierad välfärd. Socialdemokraterna saknade konkreta svar på denna oro. Den krisinsikten tycker jag saknas i valanalysen.

Det är bra att partiet ser ett behov att politikutveckla inom välfärdsområdet, men jag är rädd att de inte inser hur allvarlig situationen är. Socialdemokraterna måste återvinna förtroendet på arbetsplatserna.

Daniel Suhonen, chef fackliga idéinstitutet Katalys:

Daniel Suhonen. Foto: Katalys

– Jag tror Socialdemokraterna riskerar att överskatta det egna ansvaret för de goda opinionssiffror och det relativt sett starka valresultatet. Det som var uppgiften misslyckades partiet med: att hålla den mest konservativa högerregeringen i modern tid från makten. Jag tycker att S måste förnya sin politik: formulera ett nytt finanspolitiskt ramverk som är hållbart och möjliggör livsviktiga investeringar och arbeta på sitt lagbygge, med andra partier och på den rödgröna sidan. 

Sedan tror jag det behövs personell förnyelse i toppen. Samma personer i ledningen år efter år. Var är återväxten, var är begåvningarna som släpps upp och fram i ljuset?