Med pandemin i backspegel

Tidigare statssekreterarna Maja Fjaestad och Emma Lennartsson har skrivit om sina erfarenheter från pandemihanteringen. Foto: Jenny Åkervall/AiP

Under coronapandemin hamnade Sverige i en global kris som den politiska ledningen fick hantera utan en tidigare manual. Två av nyckelpersonerna i Regeringskansliet under den här tiden var statssekreterarna Emma Lennartsson och Maja Fjaestad. Nu har de tillsammans skrivit boken ”Mitt i krisen”.