Matilda Ernkrans: Regeringens EU-politik är förankrad hos SD

Foto bakgrundsbild: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Snart är det över, det halvår då Sverige varit ordförande i EU. Ordförandeskapet har nog gått de allra flesta förbi. Det som hade kunnat användas av Sverige för att lyfta viktiga svenska prioriteringar och föra EU-samarbetet i en riktning som är bra för Sverige. Det som kunde varit ett  avstamp inför EU-valet nästa år där man involverar civilsamhället och allmänheten i diskussioner om EU och EUs framtid det valde regeringen bort. En banderoll mellan riksdagens hus har väl varit det mest synliga tillsammans med vilka jackor regeringen hade på sig i Kiruna i januari. Under detta ordförandeskap har dock något markant hänt. SD har flyttat fram sina positioner och håller regeringen i koppel också när det gäller svenska positioner i EU

Under socialdemokratiskt ledd regeringstid fanns ett gott samarbete kring EU-frågorna med oppositionen. Det har också nuvarande EU-minister (M) uttryckt offentligt. Men detta finns inte längre. Regeringen har valt sida också i EU-politiken. Sedan Kristersson släppt in Sverigedemokraterna i Regeringskansliet så är det deras EU-syn som sätter normen för hur Sverige agerar. 

I höstas genomfördes en EU-politisk debatt i Sveriges riksdag. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson använde sin talartid till att slå fast att de är ”riksdagens mest EU-kritiska parti och att de helst ser att Sverige ”plockar russinen ur kakan” när det gäller EU-samarbetet. 

En vecka innan Sverige tog över ordförandeklubban gick Sverigedemokraternas EU-politiska talesperson Martin Kinnunen ut och sa att han helst ser att Sverige sluppit ordförandeskapet.Samma Kinnunen har också uttryckt att Sverige bör betala böter hellre än att försöka leva upp till EUs klimatmål.

Sverigedemokraterna har i EU-nämnden tagit på sig ansvaret för att Sverige valt att rösta nej eller avstå att rösta. Det gäller till exempel uppgörelsen om EUs kolsänkor, detta trots att sittande regeringen tidigare stött uppgörelsen.

När uppgörelsen om att fasa ut nya fossilbilar hotades av ett antal medlemsländer var regeringen tyst medan Sverigedemokraterna öppet krävde att Sverige borde stoppa förslaget. 

För mig som deltar på EU-nämndens möten varje vecka, där regeringen ska förankra sin EU-politik är det väldigt tydligt. De svenska ståndpunkterna är redan förankrade med Sverigedemokraterna. Tidö-partierna har gemensamma möten inför varje nämnd.

Om mindre än ett år går vi till EU-val. Det kommer bli ett val om EU ska hålla ihop eller om vi ska splittras inifrån? Om vi ska öka respekten och förbättra för vanligt folk eller om orättvisor ska få fortsätta växa? Ska EU leda den gröna teknikomställningen eller bli omsprungna av omvärlden? Detta är vad som står på spel. I EU-valet 9 juni 2023 men också varje fredag i riksdagens EU-nämnd när Sveriges EU-politik hanteras av riksdagen. 

Vi har nu en regering vars EU-politik spänner mellan ett parti som vill att Sverige går med i Euro-samarbetet och ett som vill att vi ska utvärdera det svenska EU-medlemskapet och beskriver EU som en tvångströja. Den otydligheten har skapat ett svagt ledarskap under ordförandeskapet och kommer underminera Sveriges möjligheter att driva en tydlig svensk EU-politk.

Matilda Ernkrans (S) är gruppledare i riksdagens EU-nämnd tillika EU-politisk talesperson i Sveriges riksdag