Matilda Ernkrans: Regeringen bryr sig inte om EU

Varför är Sverige inte med i samarbetet för att stoppa narkotikan? Bakgrundsbild foto: Johan Nilsson/TT Matilda Ernkrans foto: Malik Siyan

Det är frustrerande att vara i tillfällig opposition. Sverige klarar sig verkligen utan en SD-regering som är oförmögen att hantera kriser. Som varken vill eller orkar prioritera vanligt folks ekonomi eller svensk sjukvård och skola. En regering som går SDs ärenden för att krossa ”sosseriet” i attacker mot oppositionens möjligheter att organisera sig, mot fackföreningars demokrati och mot civilsamhälle och studieförbund. Detta i en tid som i stället skulle behöva användas till att stärka demokratier, att stoppa organiserad brottslighet och terror, att bygga samarbeten med andra för en rättvisare framtid.

Jag ser det varje vecka när Sveriges positioner i EU-förhandlingar ska samrådas och förankras i riksdagens EU-nämnd. Ministrar, efter ministrar, passerar revy varje fredag i EU-nämnden och därtill statsminister Kristersson inför EU-toppmöten. Här blir det tydligt hur lite regeringen bryr sig om att använda EU som en viktig arena för att lösa svåra samhällsproblem. Det är snarare SDs avoga inställning till EU-samarbetet som får råda. 

Till EU-nämnden kommer ministrar som inte ens kan svara på enkla frågor om vad som är Sveriges avtryck i EUs rådsslutsatser. Ministrar som får lämna över till tjänstemännen att svara. Så lite bryr sig regeringen. 

Efter det hemska terrorattentatet i Bryssel så talar EU återigen om hur EUs medlemsländer ska hantera återvändande av personer som inte har asylskäl och därmed inte rätt att stanna. Sverige som land behöver göra mer när det gäller återvändande, det vet vi, men Sverige är i EU-kretsen ett av de länder i EU som faktiskt har en relativt fungerande ordning för återvändande, där Migrationsverkets siffror visar att närmare 70 procent av de som får avslag faktiskt återvänder. Det är långt över EU-snittet på 22 procent. Det är också långt över siffran för Belgien.

Till EU-nämnden kommer ministrar som inte ens kan svara på enkla frågor om vad som är Sveriges avtryck i EUs rådsslutsatser. 

Matilda Ernkrans

En anledning till att Sveriges siffror ser bättre ut är de bilaterala avtal med flera ursprungsländer som slutits under den tidigare regeringen och av socialdemokratiska ministrar. Därtill har vi i Sverige har ett bra samarbete mellan Polisen och Migrationsverket. 

Sverige kan bidra med våra erfarenheter till det arbetet. Gängkriminaliteten och terrorismen har det gemensamt att den är gränslös. Sverige måste jobba på alla nivåer för att stoppa den här våldspiralen som drabbar allt fler.

Vi har efterfrågat det många gånger i olika sammanhang. Fakta är att den tidigare regeringen, hade inför det svenska EU-ordförandeskapet, kampen mot den gränsöverskridande organiserade brottsligheten som en egen prioritering. Det valde regeringen Kristersson och SD att prioritera ner eller bort. Sedan tog det också statsministern ett år innan han bestämde sig för att lyfta kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten med sina EU-kollegor. 

I Belgien prioriteras arbetet mot narkotikan. Den belgiska strategin går ut på att komma åt knarket redan innan det når EU. Till exempel har man tillsammans med Nederländerna slutit avtal med länder i Latinamerika om att bättre kontrollera sina hamnar. Belgien har tillsammans med fem andra EU-länder (Nederländerna, Spanien, Italien, Frankrike och Tyskland) bildat en koalition mot narkotika. Varför är Sverige inte med i det här arbetet?

Visst är det frustrerande att vara i tillfällig opposition. Sverige behöver en ny regering. Låt oss se till att det blir så!

Matilda Ernkrans (S) är gruppledare i EU-nämnden