Matilda Ernkrans: EU måste vara en union för människor

Foto bakgrundsbild: Dati Bendo/European Union, 2022

Ungefär den här tiden för ett år sedan gick min första utrikesresa som biståndsminister i Magdalena Anderssons regering till Ukraina. Det var ett par veckor innan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Det visste vi inte då men vi visste att det var angeläget att på plats visa svenskt stöd till Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Som biståndsminister kunde jag presentera att Sverige beslutat om ett nytt reformstöd om 240 miljoner årligen under sju år. Jag kunde visa att vi skulle hålla i svenskt långsiktigt stöd till landets reformarbete och fortsatta närmande till EU, att Sverige skulle fortsätta stå på Ukrainas sida.

Det var också ett tillfälle att följa upp hur svenskt bistånd användes i Ukraina. För Sverige har stöttat Ukraina sedan landets självständighet. Med bistånd till oberoende public service, jämställdhet och skydd för kvinnor utsatta för våld i nära relationer, till robust lokalt beslutsfattande, energieffektivisering, civila samhällets organisering, företagande, fredsbyggande men också humanitärt stöd i konfliktområdena.

Där och då, för ett år sedan, förberedde sig Ukraina för det värsta men få ville tro att det skulle gå så illa. Ett par veckor senare vaknade Ukraina och världen upp till ett fullskaligt invasionskrig i Europa och ett hot mot hela den europeiska säkerhetsordningen. Samtid och framtid förändrades över en natt.

Den svenska regeringen agerade snabbt. På många olika sätt. Vårt parti likaså. Inom ett par dagar presenterades ett nytt humanitärt stöd om 100 miljoner kronor för Ukraina. Då uppgavs 200 000 personer befinna sig på flykt. Två dagar senare, hade allt gått snabbt i en än mer fasansfull riktning, då bedömdes över en halv miljon människor vara på flykt och de humanitära behoven ökade mycket fort. Regeringen fattade beslut om ytterligare 500 miljoner kronor i humanitärt stöd kopplat till Ukraina. Detta inledde det år som gjorde Ukraina till ett av Sveriges största länder för bistånd men till skillnad mot den nu sittande högerregeringen och SD så höll den socialdemokratiska regeringen kvar svenskt långsiktigt engagemang att avsätta en procent av vår BNI till bistånd. En internationell solidaritet som nu KD och L tillåtit M och SD att bryta. Tyvärr för lång tid framåt.

Det är socialdemokratins uppgift att hålla örat tätt mot marken, att se till att EU tar sig an de utmaningar vi står inför och inte själva kan lösa. Att stötta Ukraina och sätta hårdare press på Ryssland. Det är av absolut största vikt. Ukraina ska vinna sin fred.

Matilda Ernkrans

Nu skriver vi februari 2023 och det fasansfulla ryska kriget i Ukraina pågår fortfarande. Sverige och EU har visat en enorm styrka i att kunna fatta stora och nya beslut för att stötta Ukraina, politiskt, militärt, ekonomiskt och humanitärt.

EU är ett fredsprojekt och EU visar sin styrka när detta nu prövas. Fler kan se nyttan med det som är vårt samarbete inom EU. Ett samarbete för fred och för att ha kontroll och lösa det som ett enskilt land inte klarar ensam. För mig som vid regeringsskiftet lämnade posten som biståndsminister och i stället axlat förtroendet som vice ordförande i riksdagens EU-nämnd och talesperson i dessa frågor blir detta väldigt självklart och påtagligt.

Det är socialdemokratins uppgift att hålla örat tätt mot marken, att se till att EU tar sig an de utmaningar vi står inför och inte själva kan lösa. Att stötta Ukraina och sätta hårdare press på Ryssland. Det är av absolut största vikt. Ukraina ska vinna sin fred.

Vi är också den politiska kraft som ska verka för att EU-samarbetet inte seglar över människors huvuden utan verkar för vanligt folk. Därför måste EU få den europeiska elmarknaden att fungera bättre. Det kan inte vara så att de som producerar mest el och går i framkant i den gröna omställningen är de som får betala med höga elpriser. Det riskerar att undergräva hela förtroendet för EU-samarbetet. Tillsammans i EU kan vi göra mer för att hejda den globala uppvärmningen, rädda människor och planet genom grön konkurrenskraft och nya jobb. Vi kan ställa om till ett hållbart samhälle och värld. Det klarar ingen ensam.

Vi ska stå för ett EU som står upp för demokrati, jämlikhet, jämställdhet och rättsstatens principer. För det är så man kan lita på varandra, när saker ska lösas gemensamt. EU måste vara ett EU, inte bara för maskiner utan också för människor.

Vi behöver mer samarbete och internationell solidaritet, inte mindre, det är jag övertygad om.

Matilda Ernkrans är vice ordförande i EU-nämnden och EU-politisk talesperson för S