Marika Bjerstedt: Valrörelsen ska handla om det som skiljer

Att konkurrensutsätta välfärden leder till ökad ojämlikhet och sämre beredskap. Foto: Shutterstock.

I tider av kris och osäkerhet blir intresset för valfrihet lågt. Det som efterfrågas är den trygghet som ett starkt samhälle kan ge. Under pandemin höjdes kraven på offentlig samordning och kapacitet inom sjukvård och omsorg.

Nu skakar det rejält i vår nära omvärld och svenska folket frågar hur samhällets krisberedskap ser ut. Nu vill vi ha en stark stat och en offentlig välfärd som är rustad för det oväntade. Inte en anorektisk sjukvård med tomma lagerhyllor.

Det står bortom allt tvivel att de system vi skapat för valfrihet inte har gynnat samhällsutvecklingen.

Valfrihetssystem har inte lett till höjd kvalitet inom skolan, sjukvården eller arbetsförmedlingen som en del hoppades, däremot har det lett till ökad segregation. Att konkurrensutsätta välfärden leder till ökad ojämlikhet och sämre beredskap. När ett land slits itu av ökade klyftor händer saker snabbt, under de tre senaste mandatperioderna har gängrelaterad brottslighet fått ett rejält fäste i Sverige.

En valrörelse måste belysa ideologiska skillnader mellan partier. I dagsläget är de flesta partier överens om att kampen mot organiserad brottslighet kräver hårdare tag, höjda straffsatser och fler poliser med utökade befogenheter.

Vi är alltså överens om halva svaret. Vi socialdemokrater hävdar dock att det krävs både hårdare tag och en starkare välfärd. Därför bör valrörelsen handla om välfärden.

Hur ska välfärden organiseras och vem är den till för? Hela svaret.

Antingen är vi tillsammans, eller var och en för sig. Antingen jobbar vi för full sysselsättning, eller så accepterar vi att delar av befolkningen placeras i permanent utanförskap. Antingen har vi en sjukvård som ger alla vård i rätt tid, eller en utveckling av privata lösningar. Antingen har vi ett sammanhållet skolsystem, eller ett segregerat.

Det är sant att Socialdemokraterna har gjort mer för att få bukt med den organiserade brottsligheten och gängkriminaliteten än vad som gjorts på länge. Men det är också sant att resultaten i grundskolan sjunkit.

Vi måste kunna ge hela svaret på den stora frågan: vilket samhälle vill vi ha?

Vi vet att ungdomar som hamnar snett har skolmisslyckanden bakom sig, fråga vilken lärare eller socialarbetare som helst. Det är sant att vi avsätter mer resurser till Polisens verksamhet för varje år. Men poliser själva ropar att det som verkligen behövs för att stoppa nyrekryteringen är mer resurser till skola och socialtjänst.

Den som har hela svaret måste berätta för väljarna hur samhällets alla delar håller ihop.

En valrörelse ska belysa ideologiska skillnader mellan partier. Det räcker inte med förslag på justeringar i system som inte fungerar. Vi måste kunna ge hela svaret på den stora frågan: vilket samhälle vill vi ha?

LO-filmen ”Hela svaret” väcker hoppet om en bra valrörelse.

Marika Bjerstedt är socionom och ordförande för Socialdemokraterna i Osby