Marika Bjerstedt: Ta tillbaka kontrollen!

Att återta den demokratiska kontrollen över vår gemensamma välfärd är inte bara en fråga om att stoppa utflödet av skattepengar inom vård, skola och omsorg. Foto: Shutterstock.

Varför ska vi återta den demokratiska kontrollen över välfärden? När jag tar mig tid att fundera växer antalet svar. Skälen att göra det väger tyngre än på länge, kanske någonsin. Även de rent säkerhetspolitiska.

Det första och viktigaste svaret kan vara de demokratiska värden parollen andas. Makten, kontrollen och insynen bör rimligtvis tilldelas dem som finansierar välfärden – alltså den svenska befolkningen. Offentlighetsprincip och meddelarfrihet för anställda är kanske allra viktigast i de verksamheter vi är beroende av. Det får inte vara en affärshemlighet hur betygsstatistiken ser ut på privata skolor eller hur ofta olika vårdföretag låter gamla människor duscha. 

Förväntningarna på vårt skattefinansierade skyddsnät är stora, och det med rätta. Under de senaste 100 åren har den offentliga välfärden varit under stark utveckling. Vi ställer högre krav på kvalitet, skärper lagar och utfärdar rekommendationer som gäller vård, skola och omsorg. 

Inte ens säkerheten på våra flygplatser anses i dessa tider tillräckligt känslig för att inte genomgå en upphandling

Så vad utgör egentligen vår välfärd? Som kommunalråd sysselsatte mig definitionen dagligen. Gränssnittet mellan det offentliga och privata är viktigt men inte alltid tydligt. När jag hör ordet välfärd tänker jag att betydelsen innehåller en önskan om att färdas väl genom livet. En trygghet att bygga samhället kring. Limmet som håller ihop bitarna. Skyddsnätet som finns där när vi blir sjuka, när våra barn behöver stöd och när våra föräldrar blir gamla. När vi själva råkar ut för det oförutsedda eller hamnar i en kris.

De flesta kan enas kring att välfärden omfattar skola, vård och omsorg. Det som limmar ihop i samhället omfattar dock mer än så. Att återta kontrollen över samhällsbärande funktioner som skapar den struktur vi är mest beroende av borde även omfatta viktig infrastruktur och energiförsörjning. 

Föreställ dig det samhälle vi lever i utan internet och elförsörjning. I dag ägs våra fibernät av börsnoterade bolag. Vår infrastruktur saluförs alltså dagligen på börsen. Inte ens säkerheten på våra flygplatser anses i dessa tider tillräckligt känslig för att inte genomgå en upphandling. Ett kinesiskt bolag vann eftersom de la det lägsta anbudet på Arlandas säkerhetskontroll. Det antas öppet ha kunnat ske för att kinesiska staten skjutit till pengar. 

Att återta den demokratiska kontrollen över vår gemensamma välfärd är inte bara en fråga om att stoppa utflödet av skattepengar inom vård, skola och omsorg. Det är även en högt prioriterad säkerhetspolitisk fråga.

Om jag planerade att starta ett krig skulle jag börja med att slå ut landets el och internet. Därefter skulle jag ta kontroll över hamnar och flygplatser. Jag skulle hoppas att landet inte hade några beredskapslager och inte var självförsörjande på vare sig mat eller mediciner. 

Att ta ansvar för rikets säkerhet kan inte bara handla om försvarsallians, kulor och krut. Det är hög tid att återta den demokratiska kontrollen över välfärden.

Marika Bjerstedt är socionom och ordförande för Socialdemokraterna i Osby.