Margot Wallström: Sunt att vara rädd

Margot Wallström har tagit emot Svenska läkare mot kärnvapens antiatombombs-diplom.

Kärnvapen är fortfarande ett hot, säger förre utrikesministern Margot Wallström (S) i samband med att hon mottog ett pris på fredagen.

AIP får tag i Margot Wallström direkt efter att hon mottagit Svenska läkare mot kärnvapens anti-atombombsdiplom.

Ska vi vara rädda för kärnvapenkrig?
– Ja, jag tycker att det är sunt. Det vilar fortfarande ett hot över oss, det som har skett är att kärnvapenstaterna uppdaterar sina vapen. Och de är på väg att ändra normen. Från att man inte kan använda kärnvapen för att ett kärnvapenkrig inte kan vinnas, till att göra mindre vapen som de tycker är användbara i krig.
Vi vet att också att ett antal fler länder vill skaffa kärnvapen. 

En del säger att ett kärnvapenanfall bara påverkar lokalt, stämmer det?
– Nej! Det påverkar hela världen. Det går inte att lindra effekterna efter ett kärnvapenkrig. Jag menar, det omedelbara är ju att folk bränns till döds, förintas faktiskt. Och sedan kommer genförändringar. Kvinnor förlorar möjligheten att få barn. Cancer, radioaktivt nedfall. Det påverkar hela värden.

När jag var liten fick vi göra övningar i skolan om att sitta bakom bänken som skydd när kärnvapenkriget kom. Hur är det i dag? Bör vi förbereda oss på något sätt?
– Det finns inga skydd, det går inte att skydda sig. Vi har ju förbjudit alla andra massförstörelsevapen och nu måste vi visa att vi inte är nöjda förrän även kärnvapnen är borta.

Skulle det kunna vara aktuellt för Sverige att skaffa kärnvapen om vi får en annan regering?
– Nej, det är också det dyraste vi kan skaffa oss och dessutom skapar det större osäkerhet. Så några svenska kärnvapen kommer det inte att bli. Men så har vi ju Natoanhängarna, som vill att vi ska vara med i Nato, då ställer vi oss under deras kärnvapenparaply. Det är en av anledningarna till att vi inte ska vara med i Nato.

Hur ser ditt liv ut i dag?
– Jag gör det jag tycker är roligt och meningsfullt, en massa saker. Bland annat är jag med i en rådgivande grupp åt FN och ett Sipriprojekt. Och så jobbar jag fortfarande mycket med feministisk utrikespolitik genom föreläsningar.

Sista frågan, vem blir nästa partiledare?
– Ja, det ser ju ut att bli Magdalena Andersson. Och det blir väldigt bra!

Henrik Persson
[email protected]

FAKTA
Margot Wallström tilldelas Svenska läkare mot kärnvapens anti-atombombsdiplom bland annat för protester mot Frankrikes kärnvapenprovsprängningar under 1990-talet och deltagande i en rådgivande grupp åt FNs generalsekreterare med fokus på kärnvapen och nedrustning mellan 2019 och 2021.

”Som utrikesminister såg hon till att kärnvapennedrustning blev en prioriterad fråga på regeringens utrikespolitiska agenda och verkade för att Sverige skulle återta en drivande roll på den internationella nedrustningsarenan”, motiverar Åsa Lindström, ordförande för Svenska läkare mot kärnvapen priset.

Svenska läkare mot kärnvapen arbetar preventivt för att avskaffa kärnvapen innan de används igen, genom att informera om kärnvapens medicinska och humanitära konsekvenser. Föreningen har bland annat deltagit i att driva fram FNs konvention om förbud mot kärnvapen, påverkat de svenska storbankerna och majoriteten av AP-fonderna att avyttra sina investeringar i kärnvapenbolag, samt bidragit till forskning om kärnvapens medicinska effekter.

Föreningen grundades 1981 och har i dag ca 2500 läkare och läkarstudenter som medlemmar.