”Mänsklig säkerhet” bör prioriteras tydligare av S

Socialdemokraterna ser nu, under ledning av Peter Hultqvist och Ann Linde, över partiets säkerhetspolitik. Den borde även fokusera på mänsklig säkerhet, menar Krister Eduards. Foto: Ylva Säfvelin/AIP

Utöver Sveriges och samhällets säkerhet behöver ett tredje område lyftas i en socialdemokratisk säkerhetspolitisk helhetsbild, mänsklig säkerhet.
Det skriver Krister Eduards i ett inspel till partiets säkerhetspolitiska arbetsgrupp.