”Mäns våld mot kvinnor måste prioriteras på samma sätt som gängkriminalitet”

Annika Strandhäll, ordförande S-Kvinnor:

1. Är jämställdhet en ”svensk värdering”?

Nej, jämställdhet handlar om grundläggande mänskliga rättigheter som världens länder åtagit sig att följa genom en rad internationella konventioner. Däremot har Sverige en lång tradition av att arbeta för ökad jämställdhet och vi har kommit längre än de flesta andra länder, även om mycket arbete återstår.

2. Är det ett problem att män tar ut färre föräldradagar än kvinnor? Vad bör man göra åt det?

Ja, det är ett problem att pappor fortfarande bara tar ut 30 procent av föräldradagarna, och att kvinnor därtill tar ut fler vab-dagar. Vi vet att det är i samband med barnafödandet och föräldraledigheten som ojämställdheten skjuter i höjden. Män arbetar ofta vidare eller får ökade karriärmöjligheter medan många kvinnor går ner i arbetstid med avstannad karriär- och löneutveckling som följd. För att öka mäns uttag av föräldraledigheten behövs ytterligare reserverade månader med sikte på en helt individualiserad föräldraförsäkring. Vi kommer inte runt föräldraförsäkringen om vi vill uppnå ökad jämställdhet på arbetsmarknaden, i hemmet och inte minst låta barn få samma närhet till båda sina föräldrar.

3. Vilka är de viktigaste åtgärderna för att stoppa mäns våld mot kvinnor?

För att stoppa mäns våld mot kvinnor måste vi dels arbeta på bred front med jämställdhetsarbete och en förändrad mansroll från tidig ålder. Mäns våld mot kvinnor måste också ges samma prioritet som annan grov brottslighet i samhället. Polisen måste få tillräckliga resurser och uppdrag att prioritera de här brotten och kommunerna måste få förstärkta resurser för att kunna ge skydd och stöd till de som utsätts. Just nu kommer oroande rapporter om att ärendena hos polisen läggs på hög till fördel för gängvåldet. Det är naturligtvis helt oacceptabelt. Mäns våld mot kvinnor är grova brott och måste prioriteras på samma sätt som gängkriminaliteten.

Jan Emanuel, socialdemokrat och entreprenör:

1. Är jämställdhet en ”svensk värdering”?

Ja, i den mening att vi inte vill ha kvinnoförtryck, inte könsstympning, månggifte, tvångsgifte, barnäktenskap eller förbud mot kvinnlig rösträtt och skolgång för flickor. Vi i Sverige vill inte ha några uttryck för kvinnoförtryck oavsett argument det gömmer sig bakom. 2020 och 2021 rankade EU jämställdheten i alla EU länder. Sverige kom på första plats. Det tyder på att vi är världens mest jämlika land. Jag skulle säga att jämställdhet är en dygd i Sverige. En del av det som är just svenskt. Något att vara stolt över, men inte något att ta för givet. Det är snarare något som hotas varje dag och därför måste vi slåss för jämlikheten varje dag. Varhelst kvinnoförtryckets vidriga ansikte dyker upp så ska det motas med samhällets fullständiga muskulatur.

2. Är det ett problem att män tar ut färre föräldradagar än kvinnor? Vad bör man göra åt det?

Tack vare socialdemokratin har vi en unik lagstiftning som gynnar att pappor tar ut förhållandevis mycket dagar. Det är en bra och tillräcklig lag.

3. Vilka är de viktigaste åtgärderna för att stoppa mäns våld mot kvinnor?

Riktiga män slår inte kvinnor. Det är en fråga om ett fåtal äckel utan livmoders våld mot kvinnor. Att med breda penseldrag måla ut vanliga män som våldsverkare är inte sant, de som slår är ett fåtal skamfläckar. Det finns inget omanligare än att slå en kvinna. Det vi i stället borde göra är att utreda om vissa grupper av människor är överrepresenterade i våld mot kvinnor för att kunna förebygga. Men då det händer ska varenda myndighet involveras, straffen skärpas och den sociala skammen maximeras. Vi måste förstärka den svenska hegemoniska maskulinitet som skambelägger och göra det tabu att göra våld på en kvinna. Ta bort specialavdelningarna på våra fängelser som skiljer kvinnomisshandlare och våldtäktsmän från övriga fångar. Det skulle göra det än mindre attraktivt för dem som smutsar det manliga könet genom att ge sig på en kvinna, att göra just det.