Många nöjda med äldreomsorgsförslag – efter revidering

Mahmoud Alturk, ombud från Västernorrland tycker att partistyrelsen lyssnat på temagruppens diskussion.

Efter stora diskussioner inom temagrupperna kunde första delen av riktlinjer och motioner kring äldreomsorgen antas men med ett tillägg till inledningstexten som röstades mot partiledningens förslag med knapp marginal.