Malmö vill reformera Ebo-lagen

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö. Foto: Maria Persson/AiPMedia

I vissa kommuner placeras inte särskilt många flyktingar med hjälp av anvisningslagen. Inte i förhållande till lagen om eget boende, den så kallade Ebo-lagen. Nu vill Malmö ha hjälp av staten med att inte ta emot några anvisade flyktingar alls under 2018.

För Malmös del kommer drygt 400 personer att placeras i Malmö i år. Då talar vi om flyktingar som anvisas dit av staten med den nya anvisningslagen som trädde i kraft för drygt ett år sedan för att få en jämnare fördelning mellan kommunerna av flyktingar.

Men de som kommer på eget initiativ och bosätter sig hos till exempel släktingar är betydligt fler i en stad som Malmö. Katrin Stjernfeldt Jammeh, som är kommunstyrelsens ordförande i Malmö, har därför skickat ett brev till regeringen där hon kräver att Malmö ska undantas från anvisningarna under nästa år. Hon vill helt enkelt att antalet anvisade flyktingar räknas av mot dem som själva flyttar till en kommun.

Vad handlar ert brev till regeringen om?

– Syftet med brevet är att få till ett bättre och mer rättvist mottagningssystem. Vi tycker anvisningslagen är bra. Men otillräcklig. Fortfarande, på grund Ebo, är det många nyanlända som hamnar i trångboddhet. Det gör att arbetslösheten och skolsegregationen ökar.

Vilka chanser har ni att få gehör då?

– Socialdemokraterna har ju ett tydligt beslut på partikongressen och en minister som visat förståelse för problemen. Så jag är optimistisk.

Hur måste Ebo-lagen förändras?

– Vi vill reformera Ebo så att man säkerställer att det egna boendet är hållbart och innebär rimliga möjligheter för inkludering i samhället. Vi vill också att regeringen ser till att att anvisningen utifrån bosättningslagen görs med full avräkning gentemot det övriga mottagandet.

Fakta Ebo

Ebo-lagen innebär att nyanlända kan välja så kallat eget boende. När lagen infördes 1994 var tanken att den skulle leda till snabbare etablering och därmed också bättre integrering av nyanlända. I praktiken gör lagen, som egentligen är en klausul i Lagen om mottagandet av asylsökande, ofta att många personer bor på liten yta och att kommunerna får ta ett ansvar som egentligen är statens eftersom när boendet inte funkar är det kommunerna som får träda in.

På S-kongressen fattade man beslut om att Ebo ska avvecklas och att man i ett första steg ska se över möjligheterna att villkora ersättningen för eget boende med att bostaden ska uppfylla vissa krav när det gäller storlek och funktion.

Spara

Spara

Spara