Majoritet för Magdalena Andersson

De två partidistrikten i Storgöteborg nominerar Magdalena Andersson till partiordförande. Det innebär att tolv av de 26 distrikten står bakom henne och att det därmed finns en majoritet bland kongressombuden. 

Enligt de två distrikten har nomineringarna ett mycket starkt stöd i båda partidistrikten.

– Göteborgsregionen behöver en politik som sätter välfärden och jobben först, som ser till att tillväxt och jämlikhet går hand i hand. Andersson är kompetent, tuff och ideologiskt trygg. Hon är rätt person att leda Socialdemokraterna och bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Därför nominerar både Göteborg och Göteborgsområdet Magdalena Andersson till partiordförande, säger Aylin Fazelian, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborgsområdet.

– Magdalena Andersson besitter en mycket stor kompetens och erfarenhet. Det har varit tydligt under vår interna process i partidistriktet att hon har ett grundmurat stöd bland medlemmarna. Vi i Göteborgs partidistrikt är övertygade om att hon är rätt kandidat för att föra både Socialdemokraterna och Sverige framåt, sätta välfärden först och bygga ett tryggare och jämlikare samhälle, säger Mattias Jonsson, ordförande för Socialdemokraterna i Göteborg.

Distrikten som har nominerat (antal ombud):