Majoritet av partierna ännu utan grupp står långt till höger

Till skillnad från valresultatet i Sverige stärkte högerpartierna sina ställningar i EU-parlamentet som helhet medan liberala och gröna partier backade. En stor del av de nyvalda ledamöterna tillhör ännu inte någon partigrupp, men av dem är drygt hälften valda från partier långt ut på högerkanten.