Magdalena Andersson orolig inför sveriges EU-ordförandeskap

Matilda Ernkrans, Magdalena Andersson och Paula Carvalho Olovsson på tisdagens pressträff. Foto: Socialdemokraterna

– Det år som snart ligger bakom oss har i grunden förändrat de säkerhetspolitiska, energipolitiska och de ekonomiska villkoren för Europa och för samarbetet i den europeiska unionen, sa Magdalena Andersson på en pressträff inför det svenska ordförandeskapet i EU.

Det är 13 år sedan Sverige senast var ordförandeland i EU, även då under en moderatledd regering med Fredrik Reinfeldt som statsminister. Det sex månader långa uppdraget inleds vid årsskiftet och sträcker sig över första halvåret 2023.

Med anledning av ordförandeskapet kallade Magdalena Andersson tidigare i dag till pressträff med Matilda Ernkrans, vice ordförande i riksdagens EU-nämnd, och Paula Carvalho Olovsson, Socialdemokraternas internationella sekreterare. Där uttryckte hon oro inför det svenska ordförandeskapet, inte minst på grund av omvärldsläget med det pågående invasionskriget i Ukraina.

– En central uppgift för EU kommer vara att fortsätta det omfattande stödet till det land och det folk som varje dag kämpar mot Putins krigsmaskin. 

Även elkrisen oroar oppositionsledaren, vilket hon betonade flera gånger.

– Det är uppenbart att EUs energimarknad inte är skapad för en krigssituation, sa Magdalena Andersson.

Matilda Ernkrans framhöll att hon via sitt arbete i EU-nämnden kommer att delta i de politiska beslut som rör de svenska positionerna under ordförandeskapet.

– Vi kommer att vara en konstruktiv opposition med Sveriges bästa för ögonen. Att regeringen kommer låta Sverigedemokraterna styra över det här ordförandeskapet är varken bra för Sverige eller EU, sa Matilda Ernkrans.

Paula Carvalho Olovsson tillträdde nyligen som internationell sekreterare för partiet och var innan regeringsskiftet statssekreterare ansvarig för EU-frågor. Hon tryckte på att Sverige som ordförandeland måste orka stå emot de vindar i EU som kräver gemensam upplåning så fort ekonomin börjar skaka.

– Men det betyder inte att vi inte ska agera för att stärka ekonomin, tvärtom måste vi stärka EUs konkurrenskraft, betonade hon.

Magdalena Andersson framhöll dock att regeringen lyft fram flera av de prioriteringar som S-regeringen presenterade tidigare i år inför ordförandeskapet, vilket hon menar är bra. Statsminister kommer i morgon onsdag att presentera mer detaljer kring regeringen utgångspunkter för ordförandeskapet.