Magdalena Andersson i Davos: Fördela globaliseringens vinster rättvisare

Det ekonomiska världstoppmötet i Davos, World Economic Forum, inleds i dag tisdag.
Finansminister Magdalena Andersson (S) och samordningsminister Ibrahim Baylan (S) är på plats.

– Jag kommer vara där för att lyfta frågan om en rimligare fördelning av de vinster som globaliseringen och frihandeln ger, säger Magdalena Andersson.

Upptakten till mötet har handlat om Donald Trumps budgetproblemen i USA och organisationen Oxfams rapport om att 82 procent av förmögenhetstillväxten förra året gick till den rikaste procenten av världens befolkning samt Tysklands regeringsbildning vikt för EUs utveckling.

Teman som har en koppling, enligt många inklusive finansministern. Det tyska regeringskrisen beror ju också högerpopulismens framfart. Magdalena Andersson kommer direkt från tisdagens finansministermöte i Bryssel, dör hon diskuterat skatteparadis och EU:s nästa långtidsbudget efter 2020.

– Det är naturligtvis mycket problematiskt med ökad ojämlikhet. När välståndet inte fördelas på ett rimligt vis har historien visat att människor tappar förtroendet för politiken och i förlängningen riskeras hela den demokratiska ordningen, säger Magdalena Andersson.

Hon har vid tidigare Davos-möten pratat om vikten av jämlikhet och hur det skapar tillväxt. Faktum är att Internationella Valutafonden har framfört detta budskap sen 2013. Om vikten att närvara vid Davos-mötet säger Magdalena Andersson.

– Det är en speciell sammankomst som ger stora möjligheter att som svensk minister lyfta frågor till makthavare som man annars inte skulle stöta på.

Inbokade möten har Magdalena Andersson med Kanadas finansminister Bill Morneau och Europafackets generalsekreterare Luca Visentini. Hon kommer även att delta i ett möte med kvinnliga politiska ledare och delta i ett panelsamtal om hur den ekonomiska klyftan mellan och kvinnor ska kunna slutas.

Vid årets toppmöte väntas klimatutmaningen får ett ökat utrymme. Eller snarare hur allt hänger ihop och är beroende av varandra – hållbarhet, säkerhet, jämlikhet och ekonomisk tillväxt.

Med miljöfrågor och jämlikhet i fokus – då är det ingen tillfällighet att energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan (S), som samordnar regeringens insatser mot segregationen, också är på plats i alpbyn i år.