Debatt: Macron står inför stora utmaningar

Den 14 maj svors Emmanuel Macron in som Frankrikes president. I installationstalet talade han om fina demokratiska traditioner och ett enat folk. Fina ord men de kommer inte att räcka. Han hälsades som vänsterns hjälte av många. Låt oss ha någonting absolut klart för oss. Han är inte en ”vänsterns hjälte”.

Hans politik är högst arbetarfientlig, något som syns genom en rannsakan av hans idéer. Som ett exempel kan man nämna att han vill luckra upp regler på arbetsmarknaden och hantera förhandlingar på företagsnivå, två idéer som skulle få dåliga inverkningar på arbetare, särskilt det senare, som troligen skulle skapa storstrejker runt om i ett redan delat Frankrike.

En annan sak Macron har lovat att göra är att dra ner antalet anställda i offentlig sektor med 120 000 människor och minska utgifterna i offentliga sektorn med 60 miljarder euro. Med andra ord vill han satsa mindre på samhället och mer på de privatägda företagen. Detta är såklart en klassisk liberal metod när det kommer till att regera. Frankrike är sedan en tid tillbaka segregerat.

Efter de blodiga attackerna i Frankrike har nya diskussioner om skolans misslyckande och segregation öppnats. Premiärministern Manuell Valls (PS) pekar på den misslyckade integrationen som en grundpelare till rekryteringen av ungdomar till Daesh (IS). Macron måste lägga fokus på att skapa jobb och ett bättre sätt att komma in på arbetsmarknaden för unga.

[blockquote author=”” pull=”pullleft”]”Macron är för övrigt även en klassisk skattesänkar-liberal. ”[/blockquote]

Macron är för övrigt även en klassisk skattesänkar-liberal. Några av hans förslag gällande skatter är att sänka den allmänna skatten från 33 procent till 25 procent, vilket kommer leda till att över 120 000 människor som arbetar inom den offentliga sektorn kommer förlora sina jobb.

I egenskap av socialister anser SSU Wasastan inte att den rätta vägen att gå är genom: sänkt skatt, luckra upp regler på arbetsmarknaden, minska bolagsskatten eller skapa större klyftor. Frankrike behöver en vänster-ekonomisk politik, som inte bara gynnar medelklassen, utan också arbetarklassen. Det är så Macron lyckas hålla ihop Frankrike.

Om Macron inte förbättrar sin ekonomiska politik och blir mer arbetarvänlig så existerar en risk att Marine Le Pen vinner valet 2022. Arbetarna är trötta på liberaler som drar ner skatterna för de rika och gör deras liv, deras jobb, deras vardag sämre. Som sin enda utväg ser de då folk som Donald Trump, Jimmie Åkesson och Marine Le Pen som en proteströst eller en utväg från sin misär. Låt inte det som hände i USA hända i Frankrike, Macron!

Lara Badinson
Samuel Gustafsson
Hannes Arhammar Pakarinen
SSU Wasastan

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.