M vill ha ännu ett OPS-avtal

Sundbybergs kommunalråd Mikael T Eriksson (M) är inte avskräckt av skandalerna kring Nya Karolinska Solna. Foto: Sundbybergs stad

Kritiken mot 60 miljardersnotan för Nya Karolinska Solna är stenhård. Ändå satsar Moderaterna i Sundbyberg på ett nytt OPS-avtal.
– Affären är korkad, säger oppositionsrådet Peter Schilling (S).
Ett spökskepp ingen vågar ifrågasätta, enligt Anders Ocklind (C).

Enligt en rapport från Stockholms universitet lät alliansen privatiseringsivern styra när OPS-finansieringen (Offentlig-privat-samverkan) valdes för Nya Karolinska Solna. NKS-notan på 60 miljarder kronor är nu en nationell politisk skandal som Moderaterna gör sitt bästa för att krishantera.

– Jag är ingen vän av OPS-avtalet, säger finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M).

Samtidigt, ett stenkast från Nya Karolinska Solna, planerar nu Moderaterna i Sundbyberg att OPS-finansiera en ny skola.

Örskolan ska byggas ut på en tomt som kommunen äger. Men istället för att kommunen bygger och äger skolan vill den M-ledda majoriteten att ett privat bolag bygger och tar hand om driften.Kommunens totala hyresinbetalningar skulle uppgå till cirka 440 miljoner kronor under 25 år.

– Trots att man vet att det blir dyrare och att det inte fungerar, precis som med Nya Karolinska, så gör man det i alla fall. Det är viktigare att ha privata lösningar än att ha bra lösningar, säger oppositionsrådet Peter Schilling (S).

Kommunstyrelsens ordförande, Mikael T Eriksson (M), hävdar att OPS-lösningen ger 77 procent billigare skolplatser jämfört med den tidigare S-majoritetens.

– Får vi tillgång till branschens bästa byggare och förvaltare så kommer priset att pressas och vi får en lägre kostnad för lokaler som vi istället kan lägga på att anställa fler lärare, sa Eriksson när fullmäktige fattade beslut.Socialdemokraterna är dock inte ensamma om kritiken.

Anders Ocklind (C), ordförande i Sundbybergs upphandlingsutskott, reagerar starkt mot kalkylen i ett yttrande. Det ”bygga själv-alternativ” som majoriteten utgår ifrån beräknas till 14 miljoner kronor. Billigare än den föreslagna årskostnaden på 17,5 miljoner för OPS-finansiering.

Men enligt Ocklinds egna beräkningar skulle det bara behöva kosta 8 miljoner för kommunen att bygga. Detta med en längre avskrivningstid och lägre, mer realistisk, ränta än den som kommunen utgått ifrån.

”Istället för att bygga och äga en skola så vill vi gå vidare med ett upplägg där vi betalar för motsvarande två skolor, men står helt utan skola när hyresperioden är över”, skriver Ocklind (C).

Schilling (S) anser att majoriteten mörkar rätt underlag.

Här finns flera paralleller till NKS: Oppositionsrådet Ilija Batljan (S) räknade ut miljardfel i NKS-underlaget. Men alliansen hade låst sig vid OPS. Ocklind (C) ser en liknande låsning med Örskolan:

”Det känns djupt demoraliserande att bedriva ett arbete i upphandlingsutskottet som syftar till upphandlingar låg kostnad för kommunen i en arbetskultur där en sådan här upphandling inte stoppas. Jag ställer mig också frågande till den totala avsaknaden av argument för detta upplägg? /…/ Det hela ger intryck av ett spökskepp som ingen vågar ifrågasätta.”