M i Stockholm vill sänka skatten 164 miljarder

Moderaterna i Stockholms stad hade stämma i helgen, med tal av Anna Kinberg Batra – och en skattesänkning på gigantiska 164 miljarder.

– Helt apart, säger Fredrik Olovsson (S) ordförande i riksdagens finansutskott.

Det är inget litet belopp som Stockholmsmoderaterna vill kapa bort från statskassan. 164 miljarder – det är mer än vad än Fredrik Reinfeldt och Anders Borg lyckades sänka skatten med under åtta år vid makten.

Det handlar om den allmänna löneavgiften som Stockholmsmoderaterna nu helt vill avskaffa. Den allmänna löneavgiften är en icke öronmärkt del av arbetsgivaravgifterna.

”Det är destruktivt att Sverige på grund av en hög skattebörda på arbete har höga arbetskraftskostnader. Skattebördan behöver generellt minskas och bör i synnerhet skiftas från arbete till andra skattebaser”, skriver länsförbundets styrelse med oppositionsborgarrådet Joakim Larsson i spetsen i sin bifallsmotivering.

– Det är en väldigt stor skattesänkning, ovanpå de som man redan föreslår. Givet de stora behov vi har av förstärka välfärden, bygga bostäder och utveckla infrastrukturen, så känns det helt apart, säger Fredrik Olovsson (S) ordförande i riksdagens finansutskott.

Fredrik Olovsson (S).

I motionen, som kommer via Muf, hävdas att den gigantiska skattesänkningen inte skulle medföra några stora problem för statskassan.

”Detta i sin tur gör att fler får ett arbete och Sveriges konkurrenskraft stärks, något som leder till ökade skatteintäkter och reformen beräknas därför ha en självfinansieringsgrad på nära 80 %.”

– Jag har inte sett några studier på det. Men Moderaterna har generellt sett väldigt höga förväntningar på dynamiska effekter. Det brukar leda fram till att man sänker skatterna och får stora underskott i statsfinanserna, säger Fredrik Olovsson (S).

Stockholmsmoderaterna går nu till hård attack mot regeringen i skattefrågor.

”Det är uppenbart att Magdalena Andersson ser stockholmarna som någon slags bankomat för att kunna få ihop sin budget”, skrev M i Stockholms stadshus på twitter förra veckan.

Då handlade det om 3:12-reglerna för småföretagare och en skattehöjning på 2,7 miljarder. Stockholmsmoderaterna svarar med en skattesänkning som är mer än 50 gånger större i omfattning.

– Stämmans beslut ska främst ses som ett uttryck för att vi generellt vill minska skattebördan på arbete, säger Joakim Larsson ordförande för M i Stockholm i ett skriftligt svar till AiP.

I motionen anförs av att reformen är självfinansierad till 80 procent. Håller du med om det?

– Stämman tar inte ställning till brödtexten i motionen utan bara dess att-satser. Det måste förstås utredas hur finansieringen ska gå till, svarar Joakim Larsson (M).

Bilden: Stämmohandlingarna med Anna Kinberg Batra, oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr och Joakim Larsson, ordförande i Stockholmsmoderaterna.

 

Borg fördubblade löneavgiften

M-ledningen i Stockholm är kritiska till att den allmänna löneavgiften inte är en transparent skatt med ett uttalat syfte, vilket gör att den kan höjas utan debatt.

Den kritiken slår direkt mot alliansregeringen, finansminister Anders Borg men även socialförsäkringsminister Ulf Kristersson som nu är moderat finansministerkandidat.

Alliansen lät, som AiP kunde visa 2013, höja den allmänna löneavgiften med hela 141 miljarder. Den allmänna löneavgiften mer än fördubblades 2006–2013 från 4,4 procent 2006 till 9,88 2013 av de totala sociala avgifterna på 31,42 procent.

Sjukförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och arbetsmarknadsavgiften sänktes automatiskt när alliansen gjorde det svårare att kvalificera sig för och lättare att ramla ur försäkringarna, samt sänkte ersättningsnivåerna.

Men alliansen höjde samtidigt den allmänna löneavgiften i motsvarande omfattning. Mer än en tredjedel av det löneutrymme som löntagarna har avsatt till försäkringar fördes därmed över direkt till statskassan, och kunde användas till 140 miljarder i skattesänkningar.

– Löntagarna betalar in försäkringsavgifter via sociala avgifter, men får inte den försäkring de rimligtvis borde ha rätt till, sa Tomas Eneroth (S), då vice ordförande i socialförsäkringsutskottet, till AiP.

– Stämmans beslut om den allmänna löneavgiften ska främst ses som en önskad inriktning inför en kommande skatteöversyn, inte som en utvärdering av den förra regeringens politik, säger Joakim Larsson ordförande för Stockholmsmoderaterna.

Spara

Spara

Spara