M ställer bistånd mot brottslighet – ”populism”

Coronapandemin slår nu extra hårt mot de fattiga länderna i världen. Samtidigt vill Moderaterna skära ned på det svenska biståndet och ställer bistånd mot poliser.

– Det är ett populistiskt grepp, blinka med högerögat till dem som gått från Moderaterna till Sverigedemokraterna, säger Kenneth G Forslund (S), ordförande i utrikesutskottet.

Enligt Bill och Melinda Gates Foundation Goalkeepers Report 2020, som följer upp FNs globala mål för en hållbar utveckling, utraderar pandemin de senaste årens positiva utveckling i världen och ger 37 miljoner fler extremt fattiga. Det riskerar att ta flera år innan vi ser en positiv trend igen. Gates argumenterar för att de rika länderna om inte annat har egoistiska ekonomiska skäl att satsa på biståndet, där Sverige ligger i topp.

– Svenska medborgare borde vara väldigt stolta över den generositeten, sa Bill Gates i en presskonferens 15 september enligt DN.

Kenneth G Forslund (S) tar det resonemanget ytterligare vidare:

– Samma grupp av människor som man försöker locka med det här populistiska utspelet vill sannolikt också ta emot väsentligt färre flyktingar – drar vi ned kraftigt på biståndet kommer vi att öka flyktingströmmarna. Det är direkt kontraproduktivt, säger Kenneth G Forslund (S).

Trots det utsatta världsläget hårdnar angreppen från höger mot ett generöst svenskt bistånd.

Moderaterna har bytt fot om enprocentsmålet och menar att biståndet ska sänkas med nästan en tredjedel, med 16 miljarder. Det ska ”tydligare ställas mot behoven här i Sverige”, i klartext: bistånd eller poliser.

– Hur kan finansministern prioritera 52 miljarder till bistånd nästa år men lägga mindre pengar på Polisen, Åklagarmyndigheten, domstolarna och Kriminalvården i ett läge där mer resurser behövs för att knäcka kriminaliteten, sa Elisabeth Svantesson (M) i budgetdebatten.

Detta var alltså Svantessons första och viktigaste invändning efter finansminister Magdalena Anderssons (S) anförande.

Det var också det budskap partiet spred i sociala medier: ”52 miljarder i bistånd till andra länder – istället för ett fungerande rättsväsende här hemma”.

Tidigare drev både SD och M nivån 0,7 procent av BNI. I våras sänkte SD det 0,5 procent, en halvering av biståndet. Nu vill Moderaterna inte längre ha ett mål som styr hur mycket pengar som ska betalas ut.

– Det är kassako för de satsningar de vi vill visa upp, men det är är helt orealistiskt eftersom de skulle motverka sig själva om de genomfördes. Dessutom talar inget för att de skulle få majoritet för det i riksdagen, säger Kenneth G Forslund (S).

Även KD, som står kvar bakom enprocentsmålet, ansluter sig till retoriken bistånd mot brottslighet. Ebba Busch föreslog att använda 1,8 miljarder kronor av biståndspengar över fyra år bland annat till att bygga fängelser i andra länder, där svenskdömda utländska brottslingar kan avtjäna sina straff.

Representanter för Act Svenska kyrkan, Diakonia, Pingstmissionens utvecklingssamarbete och Svenska missionsrådet ritiserade i tidningen Dagen KD för att svika sin biståndstradition. Gruppledaren Andreas Carlson (KD) svarade att det handlade om att stärka rättsväsendet i odemokratiska länder.

Moderaterna reagerade däremot mycket positivt på Buschs utspel.

”Moderaterna välkomnar att biståndsdebatten vitaliseras. Äntligen, kan utropas!”, skrev Hans Wallmark (M) och Magdalena Schröder (M) i Dagen.

Biståndsfrågan bör enligt M-duon handla om ”hur vi genom biståndet kan möta problem kopplade till andra länders medborgare som begår brott i Sverige” och hur biståndet kan användas som ett politiskt verktyg mot länder som inte tar tillbaka sina utvisade medborgare.

Kenneth G Forslund (S), ordförande i utrikesutskottet, tror inte att enprocentsmålet är hotat på kort sikt. Men retoriken säger mycket om det politiska klimatet, där nationella intressen ställs mot global solidaritet.

– Det är ju en retorik som ska funka i den enkla kaffebordsdiskussionen. Inte i två steg framåt vad det får för konsekvenser. Tänker man lite längre inser man att man tjänar på att vara solidarisk.

”Sverige först”, för att parafrasera Donald Trump.

– Just det ordstävet hörde jag Oscar Sjöstedt (SD) använda i förra veckan, säger Kenneth G Forslund (S).