”M-sparkraven hotar kampen mot gängen”

Karin Wanngård (S).

Samtidigt som Moderaterna på riksplanet hårt kritiserar regeringen för gängkriminaliteten i storstäderna genomför partiets kommunpolitiker nedskärningar inom välfärden som riskerar att leda till ökad segregation.

– Denna budget är ett dråpslag mot förskolan och skolan, den viktigaste förebyggande insatsen, säger Stockholms oppositionsborgarråd Karin Wanngård (S).

Det är Sveriges just nu hetaste politiska fråga. På riksplanet har partierna suttit i överläggningar och trumfat över varandra i satsningar på Polisen och förslag om straffskärpningar och tvångsmedel. Men vad gör de lokala politikerna?

I dag debatterar Stockholms fullmäktige den blågröna budgeten för 2020.

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) inleder med att förklara att otryggheten är den viktigaste frågan.

– Stefan Löfven måste ta ansvar för rättssäkerheten i vårt land, säger König Jerlmyr.

Anna König Jerlmyr (M).

– Du pratar om otryggheten men bortser från förebyggande insatser. Denna budget är ett dråpslag mot förskolan och skolan, den viktigaste förebyggande insatsen, svarar oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (S).

Wanngård hänvisar till de minskade nedskärningarna som Socialdemokraterna fick igenom i den borgerliga budgeten i Göteborg och erbjuder den grönblå majoriteten en kompromiss med en riktad skattehöjning till skolan för att undvika uppsägningar.

– Fem öre skulle innebära att 200 pedagoger kan behålla sina jobb.

Förskolan Stockholm får i år en historiskt låg schablonhöjning på mindre än en procent och i praktiken bara dryga procenten till skolan, vilket innebär en besparing med ökade kostnader för personal och lokaler.

Socialdemokraterna kräver i sin budget en halv miljard mer läggs till förskola och skola, bland annat genom att säga nej till skattesänkningen som genomfördes efter valet och en höjning av det socioekonomiska tillägget.

– Vi behöver satsa på att alla unga går i förskolan, på bra pedagoger, många vuxna runt omkring barnen. Det är där vi bygger grunden hur det ska gå för våra barn och unga senare i livet, säger Karin Wanngård (S) som menar att majoriteten lägger fram en budget för en ökad segregation.

– Vi vet att det är skillnader mellan våra grundskolor. Då måste vi höja grundschablonen, skolpengen, för att vi ska kunna ge extra stöd. Det är i dag väldigt svårt att få extra stöd för sina barn. Det är rektors beslut och rektor ska följa en budget. Det kommer inte att finnas pengar för det.

Skolborgarrådet Lotta Edholm (L)  hävdar att majoriteten har tillfört resurser till skolan.

– Det här budgetläget är det svåraste vi har varit med om, ändå kan vi prioritera välfärdens kärna.

Majoriteten hävdar att höjningen är 2,7 procent, men enligt Socialdemokraterna finns dolda besparingar som gör att höjningen i verkligheten endast är 1,3 procent.

Socialdemokraterna varnar för större barngrupper och kritiserar att målet för andelen utbildade förskollärare nu sänks. Detta samtidigt som den politiska debatten handlar om hur rekryteringen till de kriminella gängen sker i allt yngre åldrar.

– Trygghetsfrågan handlar inte bara om att bryta den gängkriminalitet och försäljning av droger som vi ser runt om i Stockholm, utan väldigt mycket från kommunens sida om att hindra återväxten. Det är väldigt låga åldrar när man luras, lockas, in i kriminella kretsar, då måste samhället finnas som stöd, stöd i föräldraskap, stöd i andra fritidsaktiviteter, säger Karin Wanngård (S) till AiP inför budgetdebatten.

Det finns stadsdelar som har tvingats till anställningsstopp på fältassistenter, fritidsgårdar och parklekar läggs ned. Föreningslivet kan i brist på resurser inte ge nödvändiga alternativ till ungdomar. Det är lång väntetid till föräldrastödsprogram och det blir fortsatt mindre pengar till kulturen.

– Biblioteken och kulturskolan, varför drar man ned på det? Det är ju det som drabbar barnen hårdast, säger Karin Wanngård.

– Vi vill i stället göra en lässatsning, ha längre öppettider och fler bibliotek. Inga avgifter i kortkurser på kulturskolan. Kulturen måste vara öppen och tillgänglig för alla.

Redan idag deltar barn från socioekonomiskt svaga områden i mindre utsträckning än barn från mer välbärgade områden i idrottsföreningar och kulturskola. Men när det gäller idrottsplatsinvesteringar så lägger majoriteten pengar på rika Östermalm, Södermalm och Bromma samtidigt som utbyggnaden av Vårbergs IP i ytterstaden till multifunktionsarena bromsas.

– Vi ligger efter i investeringar. Man måste varje år våga satsa på idrotten och höja föreningsbidragen, säger Karin Wanngård (S).

Ungas första steg ut på arbetsmarknaden är en viktig fråga, inte minst i utsatta områden. Stadens sommarjobb till unga minskade efter maktskiftet från 9 000 till 7 700. Socialdemokraterna vill nu i sitt budgetförslag öka på till 12 000 feriejobb.