M sågar sin egen privatiseringspolitik

Foto: Axel Adolfsson och Jonas Ekströmer/TT MONTAGE:

Moderaterna tar just nu alla chanser att angripa regeringen.

Plötsligt säger partiet att valfrihetssystem lockar oseriösa aktörer, ökar kostnaderna och försvårar styrning.

– Vi moderater vill inte att det startas en massa företag runt om i landet som använder skattebetalarnas pengar utan att det går att kontrollera, hävdar Elisabeth Svantesson (M).

Samtidigt fortsätter Moderaterna privatiseringarna i kommuner och regioner.

Regeringen skjuter upp reformeringen av Arbetsförmedlingen ett år och frångår Centerpartiets krav på att använda Lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta sedan Moderaterna och Kristdemokraterna slutit upp bakom Vänsterpartiets misstroendehot mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Det är många märkliga turer i AF-frågan. S tvingas genomföra C-politik. V vill, med stöd av M-KD-SD, avsätta en facklig S-minister.

Och så har vi den nya M-kritiken mot LOV-lagen. LOV, som reglerar hur brukare väljer utförare i ett valfrihetssystem, drevs igenom av den borgerliga regeringen 2009. Alliansen tvingade dessutom alla landsting att införa den.

– Tvångs-LOV har inneburit en ojämn fördelning av primärvårdens resurser mellan olika grupper och går emot ambitionen om en jämlik vård, förklarade dåvarande folkhälsominister Gabriel Wikström (S) 2014 varför S-MP-regeringen ville ta bort obligatoriet.

Moderaterna gick till val på i princip samma privatisering av arbetsförmedlingen som partiet nu kritiserar. Att M inte vill styra med LOV beror på fiaskot med de oseriösa aktörerna i Alliansens etableringslotsar. Företag kunde få tio miljoner kronor utan att ordna ett enda jobb.

– Det har testats förr och ledde till kriminalitet och det kommer dessutom bli dyrare än i dag, säger Elisabeth Svantesson (M) till Expressen.

Svantesson talar om ”en dyrköpt läxa”, ”experiment” och om att inte göra om ”samma misstag” igen.

Men LOV-kritiken beror inte på en moderat ideologisk omvändelse när det gäller kritiken mot marknadsstyrning – att resurserna inte kan säkerställas gå dit behoven är störst, att drivkraften är vinst snarare än kvalitet och att systemet är kostnadsdrivande.

I M-ledda Region Stockholm görs nu, med Svantessons retorik, ”samma misstag” om, igen och igen. Här byggs nu ytterligare ett 40:e vårdval ut. 40 områden där det inte går att styra etableringen dit behoven är som störst.

Detta trots att vårdvalens kostnader skenade med 6,4 procent 2018, vilket motsvarar två miljarder kronor mer jämfört med den övriga vårdens kostnadsutveckling. Samtidigt som  sjukhusen varslar 800 läkare och undersköterskor om uppsägningar,

– Sjukvården i Stockholmsregionen krisar inte för att det saknas resurser, utan för att enorma mängder pengar har slösats bort på extrem skattefinansierad privatisering, menar regionoppositionsrådet Aida Hadzialic (S).

Men i fråga om arbetsförmedlingen kommer alltså motsatta argument från Moderaterna.

– Vi moderater vill inte se att vem som helst ska kunna bli arbetsförmedlare och att det startas en massa företag runtom i landet som använder skattebetalarnas pengar utan att det går att kontrollera, säger Elisabeth Svantesson (M).

Detta går tvärt emot vad Svantesson sa i riksdagen den 6 maj 2010, när Alliansen själva drev igenom just en lag för valfrihetssystem för arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

– Den enskilda individen, den arbetssökande, och inte en myndighet kommer i fokus och att denna individ kan välja med fötterna. Detta höjer kvaliteten i tjänsterna. Vi tror nämligen på människors förmåga, sa Svantesson (M), då ledamot i arbetsmarknadsutskottet.

S, V, och MP undrade hur den enskilde ska kunna avgöra vilken utförare som är bäst, hur oseriösa aktörer undviks och hur insatser i hela landet säkerställs.

– I och med att ansvaret läggs så starkt på individen och friheten på företagen är det omöjligt att utkräva ett politiskt ansvar för framtidens arbetsmarknadspolitik. Det blir en sorts fri dragningsrätt för företag på marknaden och en skyldighet för den arbetslösa att välja rätt, sa Berit Högman (S).

– Vi är inte motståndare till en mångfald leverantörer av insatser i arbetsmarknadspolitiken. Men med det här förslaget blir det individens ansvar att från början känna till vilket företag som har den kompetens som man behöver för att komma vidare i livet, fortsatte Högman (S) som även vände sig direkt till Centerpartiets ledamot Per Åsling.

– Hur många alternativ tror du det blir i Strömsund, Hoting och Bräcke? Tror du att marknaden ska lösa det uppdraget?

Elisabeth Svantesson (M) avfärdade alla rödgröna farhågor.

– Jag blir anklagad för att tro. Jag är övertygad. Men oppositionen ser väldigt många risker.

Nu har Moderaterna svängt. Men hur trovärdig är partiets nya insikt om privatiseringens baksidor?

LO-utredaren Mattias Samuelsson på Twitter: