M: S ska lösa alliansknuten

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson skriver på Facebook efter att Annie Lööf (C) förklarat att Centerpartiet stödjer regeringen om en ny chans till uppehållstillstånd genom studier för den grupp ensamkommande som drabbats av långa väntetider.

Alliansen är djupt splittrad i migrationsfrågan. Ulf Kristersson (M) söker hjälp av Stefan Löfven i krishanteringen genom att föreslå en uppgörelse mellan S och M.

– Han kan ju inte först bilda en borgerlig regering och sedan ska en halv borgerlig regering teckna en överenskommelse med ett oppositionsparti, säger migrationsminister Heléne Fritzon (S).

Thorbjörn Fälldin (C) vägrade ”dagtinga” med sin övertygelse om kärnkraften. Nu lovar Ulf Kristersson (M) att inte dagtinga om migrationspolitiken. Efter att alliansen avvecklat kärnkraftsfrågans sprängkraft seglar migrationen upp som en ny knäckfråga.

När Annie Lööf (C) förklarade att Centerpartiet stödjer regeringen om en ny chans till uppehållstillstånd genom studier för den grupp ensamkommande som drabbats av långa väntetider var kritiken stark från övriga borgerliga partier.

Moderatledaren Ulf Kristersson (M) var ultimativ på Facebook.

”Vi kommer naturligtvis inte heller bilda en regering som inte kan föra en ansvarsfull migrations- och integrationspolitik. Detta är inget hot, det är tvärtom ett löfte. En röst på Moderaterna är alltså inte en röst på Centerns migrationspolitik”.

Alliansens statsministerkandidat markerar alltså att alliansens näst största parti inte ska få inflytande över migrationspolitiken.

Moderaternas linje var tidigare att oppositionen måste ge samlat besked före valet.

– Är man inte förberedd, är man oförberedd, sa Reinfeldt.

Vilken är alliansens ”förberedda” gemensamma migrationspolitik? Det är en fråga som Ulf Kristersson (M) nu undviker. I stället söker han skydd hos Stefan Löfven och vill att Socialdemokraterna löser allianskonflikten.

– Moderaterna och Socialdemokraterna kommer behöva sätta sig tillsammans och skapa en långsiktig överenskommelse om framtidens migrationspolitik, sa Kristersson i SVT Agenda.

Kristersson tonar ned dramatiken med att ”det finns olika uppfattningar i migrationspolitiken” även ”inom den rödgröna regeringen”. Men skillnaden är att regeringen har förhandlat fram en linje och hanterat migrationskrisen. Alliansen saknar i dag en gemensam migrationspolitik och därmed ett regeringsalternativ, enligt S.

– Han kan ju inte först bilda en borgerlig regering och sedan ska en halv borgerlig regering teckna en överenskommelse med ett oppositionsparti, säger migrationsminister Heléne Fritzon (S).

Oavsett uppgörelser måste en regering kunna hantera migrationsfrågan, menar Fritzon.

– Socialdemokraterna och Miljöpartiet har under fyra år i varje enskild fråga agerat utifrån att vi är en regering. Det går inte att göra på något annat sätt.

Dessutom blir en borgerlig regering beroende av SDs stöd.

– När jag säger att jag välkomnar en bred migrationspolitisk överenskommelse så bygger det på att hela regeringen också tar ansvar för den. Det är därför det är så viktigt att ha en bred inbjudan. Min ingång i att nå en bred överenskommelse i riksdagen är att inte föregripa vilka partier som kan vara med och teckna den. För mig är det bara ett parti som jag inte kan ingå samtal med och det är Sverigedemokraterna, säger Heléne Fritzon (S).