M-rekord i interpellationer till finansministern

Moderaterna slår inte bara rekord i KU-anmälningar utan skriver även rekordmånga interpellationer riktade till Magdalena Andersson.
200 interpellationer sedan valet, dubbelt så många som Anders Borg fick. 179 av dem är från Moderaterna.
– Avsikten med det kan man förstås fundera över, och givetvis tar det väldigt mycket tid. Men mest fascinerande är inriktningen på de frågor jag får. Det handlar i väldigt stor utsträckning om olika skatteundantag för dem som tjänar allra mest, säger Magdalena Andersson.

Moderaterna har fått hård kritik från statsvetare och även borgerliga debattörer för att partiet öser KU-anmälningar över regeringen.

”KU har blivit något slags terapiventil för frustrerade moderater. Känns det dåligt att förlora val? KU-anmäl.
Är Stefan Löfven inte din statsminister? KU-anmäl.
Tycker du att Kinberg Batra är en för svag oppositionsledare? KU-anmäl Löfven.”
Detta skrev DN i en ledare med rubriken ”M missbrukar makten”.

Moderaterna har lämnat in 30 KU-anmälningar riksdags­året 2014/15, en fördubbling mot året innan, och alliansen totalt 40 anmälningar.

– Man borde välja andra sammanhang för att framföra den här kritiken mot regeringen, till exempel genom interpellationer eller debattartiklar, säger Tommy Möller, professor i statsvetenskap, till DN.

En genomgång visar nu att Moderaterna även kraftigt har ökat antalet interpellationer ställda till finansminister Magdalena Andersson (S).

Anders Borg (M) fick under sin tid som finansminister som mest 71 interpellationer på ett riksdagsår 2013/14 och i genomsnitt 55 om året.

Det ska jämföras med de hela 120 interpellationer som ställdes till Magdalena Andersson året efter maktskiftet. Andersson har hittills innevarande riksdagsår redan fått 80 interpellationer, alltså fler än vad Borg fick som mest.

Och det är Moderaterna som står bakom så gott som alla interpellationer till finansministern. Av de 200 interpellationerna är hela 179 från Moderaterna. Det är som om partiet har en egen frågestund med Magdalena Andersson. Eller rättare sagt fyra M-ledamöter.

Det är nämligen en M-kvartett som sprutar ur sig interpellationer: Niklas Wykman (M), Fredrik Schulte (M), Helena Bouveng (M) och Anette Åkeson (M). Tillsammans står de för 111 interpellationer. Flest har Niklas Wykman skrivit, hela 38.

Fredrik Schulte har skrivit 27, Helena Bouveng  24 och Anette Åkesson 22.

– Avsikten med det kan man förstås fundera över, och givetvis tar det väldigt mycket tid som kunnat läggas på att föra viktiga samtal med oppositionen, med näringsliv och folkrörelser, och att ta tag i svensk ekonomis utmaningar. Men mest fascinerande är inriktningen på de frågor jag får. Det handlar i väldigt stor utsträckning om olika skatteundantag för dem som allra tjänar mest. Att regeringen vill ändra kurs och skapa ett Sverige som håller ihop; det provocerar tydligen, säger Magdalena Andersson.

Socialdemokraternas gruppledare anser att Moderaterna vill blidka interna kritiker.
– Alla inser att Moderaternas agerande nu snarare handlar om att stilla en intern opinion som kritiserar Anna Kinberg Batra (M) för att hon inte agerar tillsammans med Sverigedemokraterna, säger Tomas Eneroth till DN.

Sent i tisdags kväll var det interpellationsdebatt i riksdagen igen. Magdalena Andersson fick svara på samma interpellation som för två månader sedan.

Finansministern hade fem debatter, två med Helena Bouveng (M), en med Niklas Wykman (M) och en med Anette Åkesson (M).

Åkesson undrade, angående taket på rut-avdraget: ”Varför är det viktigare att sätta dit höginkomsttagare än att se till att öka antalet jobb?”

Det var exakt samma interpellation som Åkesson ställde i december. Redan då kände sig Åkesson manad att förklara floden av interpellationer.

– Jag har stor respekt för finansministerns ämbete och för finansdepartementets arbetsbelastning men interpellationer är ett av de kontrollinstrument vi som riksdagsledamöter i opposition har för att följa regeringens arbete. Eftersom jag inte fick svar på dessa frågor i riksdagsdebatten anser jag att det är finansministern själv som bär ansvaret för att denna interpellation behöver skrivas.

Två månader senare vill Anette Åkesson debattera samma fråga ännu en gång.

– Frågorna upprepas, och jag upprepar mina svar. Jag är inte säker på att ytterligare interaktioner kommer att göra vare sig Helena Bouveng eller Anette Åkesson nöjdare med svaret, sa Andersson.

Åkesson (M) hänvisar till att även Sven Otto Littorin (M) fick många interpellationer vid sin tid som arbetsmarknadsminister.

– Vad jag förstår lär finansministern ändå inte komma i närheten av det antal interpellationer som till övervägande del Magdalena Anderssons partikamrater lämnade in till Sven Otto Littorin att besvara under mandatperioden 2006–2010, nämligen 303 stycken.

Men här har Åkesson alltså fel. Magdalena Andersson kommer, om den moderata interpellationstakten håller i sig, att få svara på 480 interpellationer 2014–2018.
15 mars har finansministern interpellationsdebatter igen. Niklas Wykman (M) och Fredrik Schulte (M) står bakom samtliga fem interpellationer.

Uppdaterat 6 februari 2019:

Niklas Wykman stod för 46 egna interpellationer till finansminister Magdalena Andersson 2014–2017 och deltog i 74 interpellationsdebatter med Andersson.

Jan Söderström

Tog strid för inomhuspoolavdrag

En av interpellationsdebatterna har blivit en snackis. Den där Helena Bouveng (M) rasar mot Magdalena Anderssons besked att rut-avdraget inte ska kunna användas ”för att anlita Kocklandslaget till en födelsedagsfest eller för att rengöra en inomhuspool”.

– Är finansministern öppen för att i framtiden helt slopa rot-avdraget för byggande av exklusiva marmorbänkar till kök eller för arbete med att anlägga inomhuspooler?
– Är det inte rimligt att vallöften hålls så att alldeles vanliga barnfamiljer med normala inkomster kan planera sina nödvändiga renoveringar, undrade Helena Bouveng (M).
Magdalena Andersson svarade kort:
– Vilka vanliga barnfamiljer tror Helena Bouveng kommer att köpa exklusiva marmorbänkar eller anlägga inomhuspooler?