M: Mer bidrag till Danderyd

Moderaterna vill ha ett bidragstak. Samtidigt vill partiet tredubbla rutavdraget som främst går till höginkomsttagare. Det skulle innebära att Danderydsborna får mer tillbaka i rut-, rot- och ränteavdrag än vad de bidrar med till den kommunala skatteutjämningen.

Moderaterna vill tredubbla rut­avdraget och samtidigt införa ett ”bidragstak” och sänka a-kassan.

Uppdaterat 170630: Alliansen överens om tredubblat rutavdrag

Det aktualiserar frågan om vad som är att betrakta som bidrag.

Carina Erlandsson (M), ordförande i socialnämnden i Sveriges rikaste kommun Danderyd, skriver i Dagens Samhälle att hon oroas över ”att kommunen behöver gå in med försörjningsstöd… eftersom staten placerar flyktingar också i kommuner som inte har bostäder”.

Hon är därför glad att Moderaterna ”lagt örat till marken och lyssnat” och vill sänka bidragen.

När Malmös kommunalråd Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) 2015 kritiserade Danderyd för att inte ta sin del av ansvaret för flyktingmottagandet svarade Erlandsson (M) i SvD att Danderyd bidrar till Malmös mottagning via den kommunala skatteutjämningen.
Danderyd betalar 525 miljoner kronor i skatteutjämning 2016.

– En ren straffbeskattning för Danderydsborna, säger kommunstyrelsens ordförande i Danderyd, Olle Reichenberg (M).

Men samtidigt är det Danderyd som får mest bidrag av staten i form av olika skatteavdrag i förhållande till invånarantalet.

2016 gjorde Danderydsborna rutavdrag för 64 miljoner kronor och rotavdrag för 112 miljoner.Enligt Skatteverkets siffror 2014 över ränteavdrag per kommun hade invånarna i Danderyd i genomsnitt högst ränteavdrag i landet. Drygt 11 300 kronor per person 20 år och äldre, totalt 257 miljoner kronor. Det innebär att Danderyd totalt får avdrag i storleksordningen 433 miljoner.

Skulle rutavdragen tredubblas får Danderydsborna cirka 550 miljoner i avdrag. Alltså mer än vad kommunen bidrar med till skatteutjämningssystemet.

”Straffbeskattningen” går då alltså med plus. Och om räntan skulle stiga drar statens Danderydsnota iväg rejält.

I dag går 40 procent av rutavdraget till de 10 procent som har de högsta inkomsterna. Samtidigt som Moderaterna vill öka rutavdraget vill partiet minska ersättningen till arbetslösa med sju miljarder.

– Det är inte mer avdrag vi behöver. Vi behöver en gemensam skatteöversyn. Det är inget skattesystem längre, utan ett avdragssystem. De kommer ju hela tiden på nya förslag till käcka avdrag. Skattesystemet har över 600 undantag nu, säger Jörgen Hellman (S), vice ordförande i skatteutskottet och ledamot i skatteutjämningsutredningen.

Vad säger du om att Danderyd kan få mer i avdrag än vad kommunen bidrar till skatteutjämningen och ändå klagar på straffbeskattning?

– De värnar om sina väljargrupper. Pengarna behövs till annat, framför allt till en mer aktiv bostadspolitik än till rut- och rotavdrag. När de attackerar den kommunala utjämningen så innebär det att de inte tycker att det ska vara likvärdiga förutsättningar i Danderyd och i Pajala, säger Jörgen Hellman (S).
Pajalaborna får i dag 55 kronor per person i rutavdrag. Danderydsbon får 1 961 kronor.

Fotnot: Moderaterna vill höja taket för rut från 25 000 till 75 000 kronor per person.
Regeringen har begränsat det maximala avdraget för rot- och rut- till 50 000 kronor per person och år.

Uppdaterat 170630:
• Alliansen  vill  bredda  rutavdraget. 1) Trygghetsrut: tillsyn  av  hem  vid  resa  eller  frånvaro. 2) Tvättrut: tvätt  av  kläder som  sker  utanför hemmet. 3) Flytt- och hämtrut: flytt av bohag  inom  samma  bostad,  hämtning  och  lämning  av  återvinning, bortforsling  av trädgårdsavfall samt plantering  av  växter  i  trädgård.

Spara

Spara