M, KD och L genomför järnrörsmannens förslag

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M), Ludvig Aspling (SD), Christian Carlsson (KD) och Fredrik Malm (L). presenterar nya direktiv till utredningen om rapporteringsplikt. Något som Kenth Ekeroth (SD) motionerade om 2011. Foto: Jessica Gow/TT och riksdagen Foto: Jessica Gow/TT

Angiverilagen är ett gammalt SD-förslag från järnrörsmannen Kent Ekeroth. 
– Ett angiverisystem hör inte hemma i Sverige utan är mer något som vi förknippar med länder som Östtyskland, sa Tobias Billström (M) 2018.

Förslaget om anmälningsplikt för offentliganställda att ange personer utan uppehållstillstånd, eller angiverilagen som opposition och kritiker kallar den, väcker stark kritik från personal inom skolan och vården.

Samma kritiska argument – att barn ska känna trygghet att gå till skolan och att människor i behov av vård ska våga söka läkare – hördes även från M, KD och L 2013.

Det var då som alliansregeringen i samverkan med Miljöpartiet införde rätten till skolgång och vård för papperslösa. Endast Sverigedemokraterna var emot. 

Idag har M, KD och L bytt både samarbetspartner inom migrationspolitiken och argument.

För anmälningsplikten är ett gammalt SD-förslag som Kent Ekeroth, känd från järnrörsskandalen, motionerade om 2011 under rubriken ”Kriminalisering av hjälp till illegala invandrare”.

Jimmie Åkesson viftade bort förslaget i valet 2014. Men 2018 förklarade han i Sydsvenskan att det ska brottsligt att gömma tillståndslösa och att en plikt att anmäla till polisen om man ser någon annan som gör det, införs.

– Att införa ett angiverisystem, som en del av det här kommer tyvärr att skapa en osund relation mellan medborgarna i ett land där man har detta. Det hör inte hemma i Sverige utan är mer något som vi förknippar med länder som Östtyskland eller Nordkorea eller andra auktoritära stater, svarade dåvarande M-gruppledaren Tobias Billström, som då gick till val på ett fortsatt allianssamarbete, till Ekot 2018.

– En sådan angiverilagstiftning strider mot hela vår rättsstat, att rättstryggheten i samhället ska upprätthållas genom att människor anger varandra, sa Gunnar Strömmer till DN 2019.

Moderaterna markerar nu att Billström och Strömmer inte kommenterade dagens förslag till anmälningsplikt. Men faktum är att anmälningsplikten, eller ”rapporteringsplikten”, ingick i Ekeroths SD-motion:

”På samma sätt bör det bli obligatoriskt för anställda vid alla offentliga institutioner, både på lokal och nationell nivå samt deras privata motsvarigheter, såsom skola, sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten med mera, att till polisen rapportera in uppgifter om de träffar på en illegal invandrare som de förstår eller borde ha förstått var en illegal invandrare”, skrev Ekeroth (SD).

När rätten till vård och skola för papperslösa infördes 2013 var det tillsammans med direktiv nya råd och föreskrifter om att skol- och vårdpersonal inte ska vara skyldiga att informera polisen.

Tonen var en helt annan då från M, KD och L.

– Björn Söder och Sverigedemokraterna och jag står för helt olika människosyn. Vi moderater står för en annan politik. Jag vill inte sätta olika grupper mot varandra, sa Ulrika Karlsson (M) i riksdagsdebatten.

– En självklarhet i ett land som vill stå upp för medmänsklighet, solidaritet, frihet och alla människors lika värde. Vi måste vara ett mer mänskligt samhälle där barnens rättigheter tas på allvar, sa Tina Accketoft (FP).

– Skolan borde vara en fredad plats som myndigheterna inte använder för att eftersöka gömda och papperslösa flyktingar. Skolan måste få vara en trygg plats för barnen som är där. Ingen, vare sig de barn som är gömda eller deras skolkamrater, ska behöva känna oro i skolan för sig själv eller sina vänner, sa Annica Eclind (KD).

– Det är skamligt, förklarade Björn Söder som förde SD:s talan.

Söder anklagade regeringen att samarbeta med ett extremistparti, (MP).

– Barn som vistas illegalt i landet ska inte ha rätt till skola. Är det föräldrarnas beslut att de befinner sig illegalt i landet är den saken faktiskt föräldrarnas ansvar. 

– Människor som vistas illegalt i landet ska inte ha rätt till sjukvård. De ska ha rätt till akutsjukvård om det annars är förenat med livsfara. Men i annat fall ska de inte ha rätt till sjukvård, sa Söder (SD).

Men nu är Kent Ekeroths (SD) förslag alltså M-KD-L-politik, anmälningsplikten ska utredas. Utredaren ska inte på förhand utesluta några verksamheter.

Upphovsmannen till förslaget, Ekeroth (SD) själv, är till på köpet sjukvårdspolitiker, oppositionsregionråd i Dalarna.