M i Solna har aldrig haft ett kvinnligt kommunalråd

Debattören Sara Kukka-Salam (S), oppositionskommunalråd i Solna.

Moderaterna i Solna har aldrig haft ett kvinnligt kommunalråd – trots att partiet styrt Solna i 20 år och haft 20 kommunalrådsposter att tillsätta. Vad säger det om Moderaternas syn på jämställdhet?

Det är sorgligt att Solnas största parti fortfarande tror att ojämställda styren kan skapa framgångsrik politik. Redan förra året, på internationella kvinnodagen, påpekade jag att Moderaterna i Solna aldrig haft ett kvinnligt kommunalråd. Kort efter kritiken gick Moderaterna ut i media och gav hopp om att vi skulle se en förbättring efter valet. Yes, nu kanske mansdominansen upphör även inom Moderaterna i Solna, tänkte jag. Men icke. Nu är valet över och kommunalrådsposterna tillsatta. Resultatet blev som alltid: 0 av 4 moderata kommunalråd är kvinnor.

För mig som socialdemokrat är en jämställd representation vid makten en självklarhet. Inte bara för att det är rätt, utan för att det är smart. För att hitta de bästa lösningarna på dagens samhällsproblem så är det viktigt att det finns många olika erfarenheter bland politiker. Om vissa grupper exkluderas från de högsta maktpositionerna i en kommun, i Moderaternas fall kvinnor, så riskerar samhällsproblem som främst drabbar kvinnor att försvinna från den politiska dagordningen. Att så kan ske visar inte minst metoo-rörelsen som synliggjort att allt för många ledningsgrupper i Sverige, under lång tid, ignorerat de sexuella trakasserier som drabbat kvinnor.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Det ska vara kompetens, inte kön, som ska avgöra vem som blir kommunalråd. Det är just därför som jag blir så frustrerad över att ingen av Moderaternas 20 kommunalråd varit kvinna.”[/blockquote]

Det ska vara kompetens, inte kön, som ska avgöra vem som blir kommunalråd. Det är just därför som jag blir så frustrerad över att ingen av Moderaternas 20 kommunalråd varit kvinna. Jag är nämligen säker på att män och kvinnor är lika kompetenta. Om Moderaterna utsett sina kommunalråd baserat på kompetens så borde partiet idag haft lika många kvinnliga som manliga kommunalråd. Istället är siffran 0 av 20.

Gubbväldets era är förbi. Framgångsrika samhällen kräver jämställda politiska styren. Om vi politiker menar allvar med att vi vill se ett jämställt samhälle då måste vi se till att vi har jämställda ledningar partierna. I Solna leder jag, tillsammans med Arne Öberg, Socialdemokraterna. Vi är två kommunalråd, en kvinna och en man, som har ett delat ledarskap. Men jämställdheten hos Socialdemokraterna slutar inte vid den högsta ledningen. Varannan av våra ledamöter i kommunfullmäktige är en kvinna och varannan är en man.

Det första steget mot en mer jämställd demokrati är att sluta blunda för de patriarkala strukturer som fortfarande finns inom flera partier. Först då kan man bryta dem. Så kom igen Moderaterna, ni kan bättre. Medborgarna förtjänar ett jämställt styre – oavsett vilket parti som sitter vid makten.

Sara Kukka-Salam (S)
kommunalråd i opposition i Solna

Fakta: Kommunalråd i Solna

Moderata kommunalråd i Solna 1998-2018
1998-2002: Anders Gustav, Lars-Gunnar Jendeberg
2002-2006: Anders Gustav, Lars-Erik Salminen
2006-2010: Lars-Erik Salminen, Arion Chryssafis, Henrik Kelfve, Pehr Granfalk (sedan 2009)
2010-2014: Lars-Erik Salminen, Pehr Granfalk, Arion Chryssafis, Lars Rådén
2014-2018: Pehr Granfalk, Torsten Svenonius, Arion Chryssafis, Lars Rådén
2018-2022: Pehr Granfalk, Torsten Svenonius, Arion Chryssafis, Lars Rådén

Socialdemokratiska kommunalråd i Solna 1998-2018
1998-2002: KG Svensson
2002-2006: KG Svensson (efterträddes av Johanna Graf år 2004)
2006-2010: Johanna Graf
2010-2014: Johanna Graf (efterträddes därefter av Arne Öberg år 2012)
2014-2018: Arne Öberg och Sara Kukka-Salam
2018-2022: Arne Öberg och Sara Kukka-Salam