Krönika: M fokuserar på Sahlgrenskas sparbeting

Att man ibland får vänta på akutmottagningen förstår nog vem som helst. En trafikolycka, en svår operation, en hjärtinfarkt – mycket kan kräva en stor personalinsats bakom kulisserna. Men de senaste veckornas rapportering har framstått som mer än oroväckande.

Den visar effekterna av att personalen i en otillräcklig organisation pressas av ett allt högre söktryck från snabbt ökande befolkning och allt fler äldre som lever längre med sina sjukdomar. På fem år har antalet sökande till Sahlgrenskas akut ökat med 20 procent.

[blockquote author=”” pull=”left”]Vem som helst förstår att riskerna ökar när personalen pressas om det blir alltför många extra patienter på avdelningarna.[/blockquote]

Under förra mandatperioden påbörjades ett arbete för bättre organisering av akutvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU. Det behövs effektivare riskbedömning, bättre styrfunktioner och mer personal för att snabba upp processen. Men det måste också finnas vårdplatser för patienter som behöver läggas in.

Vem som helst förstår att riskerna ökar när personalen pressas om det blir alltför många extra patienter på avdelningarna. I dag har långt över 100 vårdplatser försvunnit från SU genom besparingarna. Naturligtvis får detta konsekvenser.

Patientsäkerheten vid sjukhusen är ytterst huvudmannens ansvar, alltså Västra Götalandsregionens. Därför är det både felaktigt och cyniskt av Johnny Magnusson (M) som regionstyrelsens ordförande att avsäga sig allt ansvar för akutmottagningarna och skylla på läkarna. Han borde i stället genast se till att regionledningen inleder ett strategiskt arbete för att säkra tillgången på vårdplatser och att det inte blir alltför många överbeläggningar och utlokaliserade patienter då detta är kända riskfaktorer.

Att arbeta strategiskt med vårdplatser är inget nytt påfund. Ett sådant arbete inleddes under den förra socialdemokratiskt ledda regionledningen i samarbete med sjukhusen i Västra Götaland. S-ledningen gjorde regelbundna uppföljningar av vårdplatstillgång och beläggningsgrad. En revisionsrapport gjordes och man beslutade om resurstillskott via hälso- och sjukvårdsnämnderna.

Men den nuvarande regionledningen har ignorerat vårdplatsfrågan. Uppföljningssamtalen med SU har fokuserat på det hårda sparbetinget – inte på vårdplatsbristen eller den utbredda oron för personalens situation.

Nu har sjukhusets styrelse på socialdemokratiskt initiativ beslutat starta arbetet med en vårdplatsstrategi för sjukhuset. Det är dags att den moderatledda regionledningen tar sitt ansvar för patienter och personal, och gör samma sak på regionnivå.

Personalens nödrop från Sahlgrenska måste tas på allvar.

Cecilia Dalman Eek, Kommun- och regionpolitiker (S), Göteborg

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.