Lyssna på kommunerna

Södertälje stadshus Foto: Holger Ellgaard

Gängvåld är ett av de värsta exemplen på de problem som segregationen för med sig. Ska vi ta emot fler nyanlända borde vi lyssna på Boel Godner i Södertälje. Till exempel är kommunerna i Jämtland bra på att integrera nyanlända och skulle kunna ta emot fler.

Flera riksdagsledamöter har aviserat att de på sikt vill öppna landet för ännu fler migranter. Men innan man får stöd från medborgarna i Sverige för ett sådant förslag måste vi först ta hand om de migranter vi nu tar emot. 

Vi måste nu få ned antalet kommuner i Sverige som, enligt polisen, har särskilt utsatta områden. Områden där det nu pågår gängmord nästan dagligen. 

Det vore bra om riksdagsledamöterna lyssnar på exempelvis Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, som har flera särskilt utsatta områden i sin kommun. 

Problemen i de utsatta områdena är långtidsarbetslösheten bland nyanlända och trångboddheten. Orsaken till de här problemen är bristande kunskaper i svenska språket och samhällskunskap. 

Nu vill företrädarna för de kommuner som har sådana utsatta områden att andra kommuner solidariskt tar emot ett större antal av de nyanlända som kommer till Sverige, för att få möjlighet att faktiskt lösa gängmorden och de andra samhällsproblem som uppstått i segregationens spår.

Ett exempel: Alla kommuner i Jämtlands län ansöker frivilligt om att få ta emot fler nyanlända. De får avslag, trots att kommunerna i Jämtland tillhör de bästa i Sverige när det gäller integration och att utbilda nyanlända i svenska och samhällskunskap. 

Om Jämtlands län får fler nyanlända tilldelade sig, då måste ebo-lagen – enligt Boel Godner – ändras så att de nyanlända måste stanna kvar i den kommun som tar emot dem tills de kan grundläggande svenska och samhällskunskap. 

De behöver stanna i högst två år innan de får flytta till en kommun som har ett eller flera särskilt utsatta områden, eller till andra kommuner i Sverige. 

Skulle våra riksdagsledamöter ställa sig bakom dessa förslag, så löser vi dels problemen för kommuner med utsatta områden, och dels löser vi delar av personalbehoven i Jämtland och andra glesbygdslän, som inte minst har svårt att få tillräckligt med folk till framför allt vård och omsorg och besöksnäringen.

Kjell Berg

Detta är en opinionstext i Aktuellt i Politiken. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.