Lyft fram den högre utbildningen

Jacob Färnert, ordförande Sveriges förenade studentkårer, och Klara Dryselius, vice ordförande Sveriges förenade studentkårer. Foto: Maria Cruseman

Socialdemokraterna har högt förtroende inom sjukvård och utbildning. Så vårt råd är att ta vara på era styrkor och lägg tonvikten på sjukvård, utbildning och välfärd, skriver Sveriges förenade studentkårer.

Arbetet pågår med att ta fram ett nytt partiprogram inför Socialdemokraternas kongress 2025. 

”Med nya samhällsanalyser i ryggen och på sikt även socialdemokratiska reformer är förutsättningarna goda för att ta fram ett nytt partiprogram”, sa partisekreterare Tobias Baudin när programkommissionen tillsattes.

Vi tycker det är klokt att utgå från en uppdaterad samhällsanalys, och vill uppmana Socialdemokraterna att fånga upp frågan om högre utbildning i sitt nya partiprogram.

SFS är en sammanslutning av studentkårer och genom våra medlemskårer samlar vi 390 000 studenter och doktorander vid universitet och högskolor. Vi är övertygade om att Socialdemokraterna har mycket att vinna på att fokusera mer på utbildningsfrågorna i det pågående utvecklingsarbetet.

Skola och utbildning är den näst viktigaste frågan för Socialdemokraternas väljare, bara toppad av sjukvården. Det är också de två frågor som är viktigast för samtliga väljare, i alla fall om man ska tro SVT/Valu, Novus och flera andra väljarundersökningar. Socialdemokraterna har dessutom sakfrågeägarskap i båda dessa frågor.

Visserligen finns det fler frågor som hamnar högt i många väljarundersökningar, inte minst lag och ordning. Här finns dock en viktig skillnad. Socialdemokraterna saknar sakfrågeägarskap inom lag och ordning. Det är framförallt borgerliga väljare som prioriterar frågan högt och de tycker att Tidöpartierna har en bra politik på det området. Det är en omöjlig fråga för Socialdemokraterna att vinna.

Vi kan bara påminna om en viktig princip: Det är hopplöst att vinna val genom att satsa på andra partiers frågor. Socialdemokraterna har högt förtroende inom sjukvård och utbildning. Så vårt råd är att ta vara på era styrkor och lägga tonvikten på sjukvård, utbildning och välfärd.

Socialdemokraterna var det enda oppositionsparti som accepterar regeringens nedskärningar på utbildningsanslagen om totalt 420 miljoner kronor i fasta priser. För oss är det obegripligt.

Vi har några konkreta förslag:

Kom ihåg kvalitetsfrågorna. Socialdemokraternas högskolepolitik har i stor utsträckning gått ut på att fler ska få tillgång till högre utbildning. Det är i grund och botten en bra ambition, men genomförandet har varit slarvigt och ytligt. Det konstanta produktivitetsavdraget har lett till en kraftigt urholkad finansiering. Verksamheten går på knäna. Det är inte meningsfullt att bygga ut högskolorna och ge chansen att studera om utbildningarna inte håller måttet.

Acceptera inte nedskärningar. I höstas gick SFS igenom oppositionspartiernas skuggbudgetar för 2024. Socialdemokraterna var det enda oppositionsparti som accepterar regeringens nedskärningar på utbildningsanslagen om totalt 420 miljoner kronor i fasta priser. För oss är det obegripligt. Det går inte att skära ner på högre utbildning mitt under en lågkonjunktur utan att det går ut över Sveriges välstånd och försvagar återhämtningsförmågan. Detta tycks även C, V och MP inse eftersom de motsätter sig de stora nedskärningarna och bristfälliga uppräkningar av anslagen inom högskolesektorn.

Utbildning måste ses i sitt sammanhang. Många partier vill använda den högre utbildningen för att lösa olika samhällsproblem, inte minst genom att bygga ut utbildningar som leder till bristyrken. Men det är hopplöst att bygga ut lärar-, vård- och ingenjörsutbildningar om någon av två komponenter saknas: Sökande studenter och disputerade lärare. För att lösa dessa problem behövs åtgärder i skolan, sjukvården och i forskningspolitiken. Den högre utbildningen kan lösa mycket, men inte allt.

Genom att idéutveckla kring dessa punkter kommer Socialdemokraterna att kunna få en mer attraktiv utbildningspolitik och ett bättre samhälle. Något som era väljare verkligen tycks värdera.

Jacob Färnert
ordförande Sveriges förenade studentkårer
Klara Dryselius
vice ordförande Sveriges förenade studentkårer