LOs mål: Sverige jämlikaste land 2030

Fredrik Olovsson, vice ordförande i riksdagens finansutskott.

LO sätter upp sex punkter i sitt program för att minska inkomstskillnaderna. Målet är att Sverige ska vara bäst på jämlikhet igen till år 2030. Något som försvåras av att många människor kommit till Sverige från låginkomstländer och med låg utbildning, kommenterar Fredrik Olovsson (S), vice ordförande i riksdagens finansutskott.

LO kom under torsdagen med sin andra delrapport i jämlikhetsutredningen. Denna gång var fokus hur man ska minska inkomstskillnaderna och LO har satt ihop ett program i sex punkter:

1. Mål för jämlikheten – Sverige ska tillbaka till jämlikhetstoppen.
2. Rättvisare beskattning av kapitalinkomster.
3. Utjämna orättvisa skillnader mellan stad och land.
4. Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och sjukdom.
5. En pension att leva på.
6. Försörjningsstöd som ger rimliga levnadsvillkor.

Med för att kommentera rapporten var bland annat Fredrik Olovsson, socialdemokratisk riksdagsledamot och vice ordförande i finansutskottet.

– Ojämlikheten har ökat över tid och en del av det hänger ihop med politiska beslut. Beslut som nästan känns ofrånkomliga att fatta som under den stora finanskrisen på 90-talet. Det fick dramatiska konsekvenser för välfärden och för vårt trygghetssystem. Borgerliga regeringar har drivit en aktiv politik för ökade klyftor. Men vi har också ett ansvar. Under den senaste mandatperioden har alla budgetar haft en tydlig fördelningsprofil, säger Fredrik Olovsson, men tillägger att trots det blir det inte en dramatisk förändring i ökad jämlikhet.

Det är i stället en underliggande trend av hur vårt ekonomiska system fungerar som leder till ojämlikhet, säger han och konstaterar att politiken måste bli vassare på att hantera detta framöver.

I debatten stack du ut hakan lite och ifrågasatte fackets syn på medlemmarnas absoluta rätt till ersättning i olika sammanhang. Vad menar du?

– Om man vill ha generösa system måste man också vara övertygad om, och människor runt omkring måste vara övertygade om, att de som får de här ersättningarna också har rätt till dem. Att man är arbetslös och inte kan få ett jobb, att man är sjuk på riktigt och inte simulerar. Där måste arbetarrörelsen vara väldigt tydlig. Precis som att man måste vara tydlig med att man inte får fuska med skatten. Det har vi inte alltid varit.

[blockquote author=”” pull=”normal”]”Om man vill ha generösa system måste man vara övertygad om att de som får ersättningarna också har rätt till dem.”[/blockquote]

LOs mål är att Sverige ska vara bäst på jämlikhet igen 2030. Vad säger du om det?

– Vi har en alldeles för stor grupp som står utanför arbetsmarknaden och som har svårt att komma in. De måste komma i arbete så fort som möjligt. En stor grupp har kommit till Sverige relativt sent i livet, de har inte arbetat och nu tar de några år på sig att komma in i arbete. De riskerar även låga pensioner framåt. Om Sverige är ett av de länder som tagit emot allra flest från låginkomstländer och som har låg utbildning, då försvårar det naturligtvis att vi ska kunna bli det mest jämlika landet, säger Fredrik Olovsson.