Lööfs krav på munkavle upprör

Enligt januariavtalet kommer regeringen inte föreslå vinstbegränsningar för välfärdsbolagen. Men Annie Lööf vill även sätta munkavle på statsråd vad gäller kritik mot vinster i välfärden och ett marknadsdrivet skolsystem.

– Annie Lööf försöker censurera en socialdemokratisk minister. Så här kan det inte vara de kommande tre åren. Väljarna måste få veta vad vi tycker oavsett januariavtalet, säger SSU:s ordförande Philip Botström.

Januariavtalets krav på lika villkor oavsett driftform ska dock inte gälla offentlighetsprincipen, enligt Centerpartiet.

– Ansvariga ministrar uttrycker sig helt i strid med vad vi har kommit överens om och vad de är satta att genomföra, sa Lööf i riksdagens partiledardebatt.

Hon hänvisade till att Ardalan Shekarabi skrivit på Facebook att etableringsfriheten för friskolor och marknadsinslagen i skolsystemet behöver stoppas och att utbildningsminister Anna Ekström kallat IES och Academedias miljardvinst och aktieutdelning på 175 miljoner för ”provocerande”.

Lööf kritiserar även att Ekström 15 oktober delade en artikel om att marknadsstyrningen av skolan lett till ökad ojämlikhet, betygsinflation och en sortering av elever utifrån social och etnisk bakgrund.

”antingen accepterar vi att skolan reduceras till en tjänst bland andra eller så börjar vi återskapa skolan som gemensam bildningsinstitution”, skrev Ekström i SvD före valet.

Hon påminde om artikeln sedan Academedia fått kritik för att i en platsannons ha sökt en person som ska ”bearbeta vårdnadshavarna” redan när de väntar barn.

Det gillade inte Annie Lööf.

– Vi kommer se till att leverera januariavtalet. Det hindrar inte att man också för en diskussion om det vi ser. Är det perfekt i skolvärlden i dag? Nej, jag tycker heller inte det, svarade Stefan Löfven i riksdagen.

Ardalan Shekarabi är även ordförande i Uppsala läns partidistrikt. Hans Facebooktext var ett inlägg i den interna S-debatten om migrationen, och inleddes: ”Det här skriver jag som socialdemokrat.”

Men det bör han alltså enligt Lööf inte få göra.

– Jag är oroad om skillnaderna mellan våra partiers politik inte syns tydligt. Det finns inget parti vi står längre ifrån när det kommer till synen på marknadiseringen av välfärden och skatter än Centerpartiet, det måste också framgå, säger Philip Botström SSU.

I januariavtalets punkt 9 som Lööf hänvisar till står även att:

”Förslag kommer läggas för att säkerställa att alla aktörer inom välfärden oavsett driftform har likvärdiga villkor.”

Men likvärdiga villkor ska inte gälla offentlighetsprincipen, enligt Lööf. Det kan minska bolagens vinster.

Förslaget om insyn i välfärdsföretagens ekonomi kommer från en utredning tillsatt förra mandatperioden.

”För oss är det en självklar princip att med verksamhet som finansieras av våra gemensamma medel följer krav på öppenhet och insyn… Det här är en linje som vi kommer att fortsätta att stå upp för. Sen får de som tjänat stora pengar på svensk skola kalla det vad de vill”, skrev Ardalan Shekarabi (S) i SvD före valet 2018.

Annie Lööf kallade det i riksdagens partiledardebatt 12 juni för en ”hetsjakt på fristående skolor” och ifrågasatte att Socialdemokraterna driver kravet.

– Att införa en offentlighetsprincip på en typ av företag som jobbar med offentliga medel riskerar att leda till att fler företag drabbas. Detta är ett angrepp på den fria företagsamheten och en smygväg att undergräva det privata näringslivet, sa Lööf.

– Vi bereder detta och ser över vad som behöver göras, svarade Stefan Löfven.

– Vi är, precis som Annie Lööf säger, överens om friskolorna och hur de ska hanteras. Men låt oss ändå problematisera lite grann! Här luras faktiskt elever att tro att de har bättre kunskap än de har, för här gäller det att tävla med goda betyg. Det är någonting som sker i svensk skola. Vi delar upp för många elever i olika skolor. Det är inte bra för det svenska samhället. Vi måste orka diskutera det som är ett problem.