Lööf var för månggifte

Annie Lööf tar avstånd från det kritiserade förslaget om månggifte i det nya idéprogrammet. Men AiP kan visa att hon för 2006.

– Skulle min granne välja två män och gifta sig med dem så skulle jag varken flytta därifrån eller bry mig, förklarade hon på sin blogg.

Lööf säger nu att hon inte är nyliberal men på bloggen kallade hon skatt för tvångsarbete.

Lööf var ”stolt” när Cuf öppnade för månggifte. ”En ren ideologisk fråga”, förklarade hon.
”Jag tycker inte staten och lagar ska avgöra hur och med vem min granne eller jag själv väljer att leva. Det kan vi göra bäst själva”,  skrev Annie Lööf, då Johansson, på sin blogg.

I dag backar Lööf i ett försök att dämpa Centerdistriktens uppror mot det nyliberala idéprogrammet.

– Månggifte och förändrad arvsrätt är två sådana som inte är aktuella för mig, säger Annie Lööf till Ekot.

Lööf var även stolt över Cuf-kravet att avskaffa det kommunala skatteutjämningssystemet.

Lööf hävdar att hon inte varit inblandad i programskrivandet. Men författarna har känt till hennes inställning. Några av de mest kritiserade frågorna har hon drivit själv.
Annie Lööf  hade som Cufs vice ordförande ett uttalat mål att driva Centern i en liberalare riktning.

I en idédebattinlägg 2006 på temat ”Den frihetliga centern” (Captus) skriver hon:
”Statens basala uppgifter har kraftigt vuxit i antal och är numer garanten för en rosenskimrande verklighet där allt från förskolor till pension är reglerat. De liberala idéerna försvinner i strävan efter välfärdsstatens kollektiva lycka.”

Lööf efterlyser ”en samhällsordning som stärker den lilla sfären närmast var och en”.
Det är dessa idéer som nu har fått fullt genomslag i det nya idéprogrammet.

När Lööf kandiderade till partiledare tog hon avstånd från sina tidigare förslag om platt skatt, marknadshyror, avskaffa las och public service.

Men som Cuf-ledare var tonen en annan: ”Jag är hellre idévisionär och lägger radikala förslag och inte få igenom dem än att bara jamsa med. Om 10 år ser vi resultat. Då kanske partiet är modigt nog att gå ut med platt skatt och grundtrygghet.”

Det första Lööf gjorde i riksdagen var att starta nätverket ”liberala gruppen”. På första mötet bjöds Timbro in att prata ”Platt skatt – Fler företag”.

Den slopade skolplikten är en annan kritiserad programpunkt. Lärarnas riksförbund är kritisk till att man därigenom ”för över en samhällelig plikt till hemmen”. Även den punkten vill nu Lööf stryka.

Men 2005 kritiserade Lööf att alla barn skulle gå i förskola:

”Jag har aldrig gått på dagis eller fritids. Ok, jag kan lite färre leksånger men det är väl allt. Jag känner mig varken särskilt slarvig eller associal. (sic) Mina betyg är rätt hyfsade trots att jag inte gick på dagis. Att gå på dagis spelar ingen som helst roll för ett barns utvecklande… Väljer jag det som är bäst för mitt barn och min familj ska väl andra skita i orsaken och konsekvenserna. ”

Så när C-distrikten nu revolterar mot ”sköt dig själv och skit i andra”  och ”tokliberalism” är det inte bara enskilda ordval utan partiledarens politiska övertygelse de kritiserar.

– Centerpartiet kommer aldrig att bli ett nyliberalt parti, säger Lööf till TT.
Men på sin blogg är det två extremt nyliberala tänkare hon hyllar 2006, Ayn Rand och Robert Nozick.

”Nozick för mig har alltid väckt intresse. Han liknar skattebetalningen med tvångsarbete, något som jag i viss mån tycker att den är. Vissa dagar i veckan jobbar man inte åt sig själv – utan man jobbar åt staten. För omfördelningens skull.”

Lööf är ”oerhört imponerad” av Rand och citerar:

”Ytterst är min filosofi uppfattningen om människan som en heroisk varelse, med sin egen lycka som livets moraliska mening”.