Lööf rasade mot stängt BB – som C inte tänker öppna

Annie Lööf (C) hävdade i partiledardebatten att Socialdemokraterna vill att glesbygdens kvinnor ska föda i bil, eftersom S stängt BB Sollefteå. Men det tycker i så fall även Centerpartiet, som inte tänker öppna BB Sollefteå igen.

– Kan du se Emma i ögonen? som Lööf uttryckte det.

Sjukvårdsfrågan i SVT:s partiledardebatt kom att handla om besparingarna i Västernorrlands läns landsting och den bilförlossning som inträffade efter att BB Sollefteå hade stängts i februari.

– Det är tråkigt. Särskilt när man gör kvinnosjukvården till en fråga. Vi har generellt en väldigt bra kvinnosjukvård i Västernorrland. Tittar man rent faktamässigt på det: Jämtland, större län än Västernorrland – ett BB. Dalarna, större län än Västernorrland – ett BB. Då är det inte patientsäkerhetsfrågan som det handlar om. Man kämpar för att behålla allt man har, säger landstingsrådet Ewa Back (S).

Annie Lööf hävdade i debatten att S sviker kvinnorna:

– De säger att det är okej för glesbygdens kvinnor att inte ha en tillgänglig och nära förlossning.

Men Centern lovar inte att återstarta ett tredje BB i Sollefteå.

– Nej, har du lagt ned en liten förlossningsklinik så går det inte få igång igen, säger Hans Hedlund (C), oppositionslandstingsråd, som jämför med problemen att rekrytera läkare till BB Kiruna.

Men Annie Lööf sa att man därmed säger att det är okej att kvinnor i glesbygden inte har rätt till en nära förlossning?

– Jag uppfattade det väl inte riktigt så, utan att det mer var ett processperspektiv. Jag vet att Anders W Jonsson (C) har träffat dem när de var nere i Stockholm. Han var väldigt tydlig med att han inte hade gjort några utfästelser.

Men om Lööf så hårt kritiserar nedläggningen så väcker det väl förhoppningar?

– Det är ju bara och titta hur det ser ut i Värmland, Gävleborg och även söderut. Det var någon som hade räknat ut hur många nya förlossningskliniker man måste starta i Stockholm för att komma upp till samma antal per fertil kvinna som vi har här uppe i Norrland trots allt. Det var åtminstone tio nya kliniker, säger Hans Hedlund (C).

C säger ja till att spara 160 miljoner men har inte specificerat hur.

– Man har inte lagt några som helst egna förslag, utan man har bara sagt nej, säger Ewa Back (S).

Annie Lööf hävdade att ”socialdemokrater hånar mig när jag åker dit för att stötta kvinnor där” och att S budskap är att ”Emma ska gärna få föda sina kommande barn i bil”.

– Det tycker jag är extremt tillspetsade uttalanden. Det är väl ingen som tycker att man ska föda i bil. I det aktuella fallet hade hon och hennes man ändå gjort ett val att åka till det sjukhus som låg längre bort ifrån deras bostad än det närmsta sjukhuset, mot Örnsköldsvik fast man hade kortare sträcka till Sundsvall, säger Ewa Back (S).

”Hånet” tycks vara en debattartikel i Sundsvalls Tidning där regionstyrelsens ordförande Erik Lövgren (S) berättade om bakgrunden till besparingarna:

”att ditt parti, Centern, tillsammans med Moderaterna, förändrade landstingets ekonomi från ett överskott på plus 175 miljoner kronor till ett underskott på minus 223 miljoner kronor”.

Lövgren påminde även om att under Lööfs tid som näringsminister försvann 441 statliga jobb från Västernorrland. Rubriken var: ”Kommer Centern öppna BB Sollefteå igen?”.

Svaret är alltså nej.

– Kan du verkligen se Emma i ögonen? som Annie Lööf uttryckte det i partiledardebatten.

Uppdaterat 170522

Jonny Lundin, gruppledare och tillträdande ( 1 juni ) C-företrädare i alliansen efter Hans Hedlund samt distriktsordförande för Centerpartiet i Västernorrland, har inkommit med ett ”förtydligande”.

”Efter valet 2018 kommer BB i Sollefteå att ha varit stängt i närmare 2 år efter den politiska majoritetens (S och MP) negativa beslut, därför kommer det sannolikt, tyvärr, att vara mycket svårt att starta upp verksamheten på nytt.
Men Centerpartiet står naturligtvis bakom det gemensamma beskedet från Vårdalliansen (M,C,L,KD) i Landstinget Västernorrland det vill säga att går det att hitta lösningar som verksamhetsmässigt och ekonomiskt möjliggör en öppning av BB i Sollefteå så ser vi inga anledningar att säga nej till detta.”

– Jonny Lundin (C), gruppledare och distriktsordförande  i Västernorrland