Lööf blundar för forskningen

Artikeln publicerades 2017-09-28.

Centerpartiet vill privatisera arbetsförmedlingen. Forskningsrapporter från en lång rad länder gör tummen ned: Det blir inte bättre, däremot dyrare.
Men C nämner inte dem utan hänvisar i stämmohandlingarna endast till att det har fungerat i Australien. Det har åtminstone Svenskt Näringsliv sagt.

Centerpartiet håller stämma i Malmö torsdag till söndag. Jobben, särskilt integrationen är ett huvudtema. En av Annie Lööfs hjärtefrågor är att lägga ned Arbetsförmedlingen och låta privata aktörer konkurrera om uppdraget att förmedla jobb i ett pengsystem.

– Man behöver göra om arbetsförmedlingen i grunden. Centerpartiet har i många år föreslagit att vi ska lägga ner arbetsmarknadsutbildningarna och låta andra aktörer göra detta, säger Lööf till SVT.

Centerpartiet skriver  i stämmohandlingarna att ”Liknande reformer har med stor framgång genomförts i bland annat Australien”. Partiet nämner dock inget om den långa rad kritiska utvärderingar av privat arbetsförmedling som forskare har gjort.

Institutet för utbildnings- och arbetsmarknadspolitisk utvärdering IFAU kom 2009 med en rapport som visade att arbetssökande som fick hjälp av en privat förmedling klarade sig i genomsnitt lika bra som de som gick till Arbetsförmedlingen.
Utrikes födda hos privat arbetsförmedling hittade visserligen jobb något snabbare i studien, men ungdomar förlorade på att byta förmedling.

IFAU:s utvärdering av jobbcoachningen 2009–2014 visade att: ”Det fanns inte några stora skillnader i effekterna för deltagare hos privata kompletterande aktörer respektive hos Arbetsförmedlingen.”

En dansk studie av jobbförmedling till välutbildade (Rehwald/Rosholm/Svarer 2015) kunde inte se någon genomgående skillnad i effektivitet mellan privat och offentlig arbetsförmedling. På ett område var dock skillnaden signifikant. De privata alternativen var dyrare.

Alliansregeringen fick kraftig kritik för att pengar gick till oseriösa företag i satsningen på privata så kallade jobblotsar. Centerpartiet menar att det kan motverkas med införa en offentlig rankning.

Svenska Arbetsförmedlingens rapport om Australien 2013 lyfte problem med kundvalsmodellen såsom höga administrationskostnader och svårigheter för kunden att bilda sig en uppfattning om leverantörernas kvalitet. Bara var tredje arbetssökande gjorde sitt val utifrån ratingen. Rapporten pekade också det bristande forskningsstödet för att effektiviteten skulle ha ökat efter privatiseringen.

En tysk forskarstudie (Krug/Stephan 2013), som inte heller de kunde se någon skillnad i resultat mellan privat och offentlig förmedling, poängterade särskilt svårigheten att dra slutsatser om enskilda grupper arbetslösa utifrån ett land som Australien där systemet gäller alla arbetslösa.

Men just detta gör Centerpartiet i sina stämmohandlingar.
”Genom att släppa in fler aktörer kan utförare specialisera sig på matchning för särskilda grupper, som exempelvis utrikes födda eller personer med funktionsnedsättning”, skriver partiet.

Men om inte på forskningen så vilka stöder sig då Annie Lööf och Centern på när de hänvisar till goda resultat i Australien?

Jo, på Svenskt Näringsliv, Almega och Företagarna, som redan 2006 började lobba för ”den australiensiska konkurrenslösningen”.

I mars i år gick Almega, Bemanningsföretagen och Utbildningsföretagen ut med en artikel om privat jobbförmedling.

– Vi välkomnar att fler nu ansluter sig till Centerpartiets linje i de här frågorna, kommenterade Centerns arbetsmarknadspolitiska talesperson Annika Qarlsson.

Men det är alltså Centerpartiet som har anslutit sig till arbetsgivarnas linje.

I februari 2017 fick Centerpartiet med sig hela alliansen på att lägga ned Arbetsförmedlingen till förmån för privata aktörer.

Uppdaterat 2019-03-28: I maj 2018 gav den av Centerpartiet grundade tankesmedjan Fores ut en antologi om ”Framtidens arbetsförmedling”. Den innehåller en översikt av forskningen om privat arbetsförmedling.

”The main lesson from these experiences is that using the services of private operators does not seem to lead to improved rates of return to work.”