Löfven: En stor frihets- och trygghetsreform

– Det är en väldigt stor frihets- och trygghetsreform för landets löntagare.

Det säger Stefan Löfven om de utökade möjligheterna till omställning och vidareutbildning i arbetslivet, där staten går in med elva miljarder, i förslaget till ny arbetsrätt.

– Det här är något som vi har pratat om under hela min fackliga tid, vikten av att få möjlighet till vidareutbildning och omställning för löntagare på en föränderlig arbetsmarknad, säger Löfven.

Det är inte minst viktigt för löntagarnas trygghet i den stora klimatomställningen som samhället har inlett. Lägg därtill digitaliseringen. Med ökad rätt till kompetensutveckling stärks också anställningstryggheten, framhåller Löfven.

Ända sedan förhandlingarna om januariavtalet inleddes så har arbetsrätten framställts som den stora stötestenen som riskerade att stjälpa hela regeringssamarbetet och den mest känsliga för Socialdemokraterna.

– Ja, det står utökade undantag från turordningsreglerna. Men det står också balans mellan parterna, arbetsgivarens ansvar för min omställning på väg till nästa jobb, i en arbetsmarknad som förändras. Och mer balans i anställningsskyddet för löntagarna med osäkra anställningsvillkor, sa Löfven till AiP i februari 2019.

Omställningsstödet kommer nu att omfatta även dem som inte har kollektivavtal. Anställda som arbetat åtta år för samma arbetsgivare ska ha rätt att studera under ett år, till 80 procent av lönen.

Det som lät överoptimistiskt då såg ännu mer långsökt ut efter att LO-facken sågat den Toijerska Las-utredningen som de ansåg gynnade arbetsgivarna på tok för mycket. Den föreslog att fem personer skulle få undantas från turordningsreglerna. Nu utökas undantagen från två till tre personer.

Det som arbetsgivarna har fått är mer förutsägbarhet bär det gäller uppsägningar och fler undantag. Det blir billigare att säga upp, men dyrare om det är en felaktig uppsägning.

– Nu är vi i mål. Det var många som för ett år sedan uteslöt att det skulle kunna gå göra någonting. Men parterna har tagit ett väldigt stort ansvar, säger Löfven.

Vidden av uppgörelsen blir ännu större om man som Löfven i egenskap av förbundsordförande under ett decennium har följt hur parterna förhandlat. Hur olika inspel prövats och förkastats.

– Under hela den tiden, det måste man vara klar över, var det aldrig så att en part skulle få allting och den andra ingenting. Det har hela tiden varit ett givande och tagande. Det är ett byte som ska ske.

Både hyvlingen av arbetstid och anställningsformen allmän visstid stramas upp, med kortare tid att få en tillsvidareanställning, från 24 månader till tolv. Heltid sätts som norm. ”Ett rejält kliv fram”, enligt Kommunals ordförande Tobias Baudin.

– Man ska också komma ihåg att det fanns många förslag från högersidan som om de skulle ha blivit verklighet, hade försämrat för löntagarna – inskränka strejkrätten, dubbla tiden utan anställningsskydd. Så jag hoppas att partierna nu ställer upp att det är parternas lösning som gäller, säger Löfven.

Men alla LO-facken är inte med på vagnen, vilket är ett smolk i glädjebägaren. Tonläget var mycket hårt internt inom LO, när Kommunal och IF Metall valde att göra upp.

– Så är det. Det är bara att respektera. De måste göra sina val, säger Löfven.

– Men det är två väldigt stora förbund som är med, på offentligsidan med kanske 80 procent kvinnor, på den privata sidan med främst män. De har olika förutsättningar, men båda har valt att göra upp med arbetsgivarna.

Det visar att den svenska stundtals dödförklarade svenska arbetsmarknadsmodellen lever. Staten går in med elva miljarder.

– Det här stärker den svenska modellen. Det finns nog inget land i världen där du kan hitta motsvarigheten till det här, med den här magnituden, säger Stefan Löfven som menar att man också måste inse alternativet.

Moderaterna vill bilda regering med stöd av Sverigedemokraterna som kraftigt vill minska fackets inflytande, till exempel när det gäller skyddsombud och a-kassan. Centerpartiet ville att företag med upp till 50 anställda skulle slippa turordningen.

– Det finns andra krafter som verkligen vill försvaga löntagarna. Det måste man komma ihåg.

Uppgörelsen stärker inte bara den svenska modellen utan även regeringssamarbetet.

– Det visar att det också i ett komplicerat parlamentariskt läge går att hitta överenskommelser. I det här fallet med en avgörande insats av parterna. Vi har också haft frågan om försvaret, om migrationen, om gängbrottsligheten där de dömt ut oss. Men det visar att det går att hantera.