”Löftet om att stoppa uppsägningar i vården bryts”

Finansminister Elisabeth Svantesson presenterar vårbudgeten. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterar en vårändringsbudget med 16,8 miljarder kronor i olika extra stödinsatser för 2024. Sex miljarder går till regionerna och den hårt pressade sjukvården.
Det räcker inte för att stoppa uppsägningarna, menar Mikael Damberg (S).
– Det blir smärtsamt tydligt att regeringen och Ulf Kristersson bryter löftet.