LO varnar för EU-lag om minimilön

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO. Foto: Fredrik Sandin Carlson

LO ser med fruktan fram emot det beslut som väntas tas i EU om minimilöner.
– Det blir inte bättre för arbetare i Rumänien eller Ungern för att arbetare i Sverige får det lika dåligt, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO.