LO: SD slår hårdast mot välfärden

Sverigedemokraterna står för de tuffaste nedskärningarna på välfärden, de största skattesänkningarna och den sämsta fördelningspolitiken, enligt en granskning av LO-ekonomerna.

– Nu tar Sverigedemokraterna steget att också vara ett högerextremt parti när det gäller den ekonomiska politiken, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

Jimmie Åkesson lanserade med en satsning på åtta miljarder i vårbudgeten SD som ett ”vårdparti” och han hävdade på partiets konferens Norrköping nyligen att SD är ”garanten” för att en M-ledd regering inte går för långt till höger.

Nu har LO-ekonomerna granskat SDs ekonomiska politik. Slutsatsen är att SD-retoriken om stora satsningar på vården och äldreomsorgen inte har ekonomisk täckning. Istället väntar stora nedskärningar och en omfördelning från låginkomsttagare till de människor som tjänar mest.

– Det är inte anmärkningsvärt att högerparti vill sänka skatten för de allra rikaste. Men det är bara det att Sverigedemokraterna än så länge gått i land med att de skulle var ett parti för de många, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

SD vill ta bort värnskatten som höginkomsttagare betalar, de vill att företagare ska beskatta sina inkomster som kapital, det vill säga lägre. De vill slopa utfasningen av jobbskatteavdraget på de högsta inkomsterna. Totalt handlar det om 55 miljarder i skattesänkningar som främst gynnar höginkomsttagare.

– Här skissar man på att släppa fram kommunala skattehöjningar, som slår rakt mot dem som har de lägsta inkomsterna – allt för att kunna sänka skatten med 46 000 för dem som tjänar 100 000 kronor i månaden eller mer. Det är en galen fördelningspolitik, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

SD föreslår kraftiga nedskärningar i statsbidragen till kommunerna hela 73 miljarder till år 2020. Samtidigt öppnar SD för kommunalskattehöjningar i storleksordningen 23 miljarder. Nettoeffekten för kommunsektorn, inräknat SDs satsningar, blir ett minus på 35 miljarder 2020.

Detta i ett läge då Konjunkturinstitutet beräknar att kostnadsökningarna för att behålla nuvarande personaltäthet 2021 uppgår till 70 miljarder.

– Det kommer att behövas stora resurser till våra kommuner och landsting. Många landsting går redan på tänderna. Att då, som SD föreslår, få ytterligare 35 miljarder i besparingar på kommuner och landsting fram till 2020.

– Detta är det största slaget mot LO–medlemmarna vi ser just nu. Det är ju LOs medlemmar som bär upp välfärden i Sverige, barnskötare och undersköterskor betalas av våra skattepengar.

SD har även tidigare kritiserats för att lägga budgetar som inte går ihop och finansiera allt med minskade anslag till flyktingmottagandet. Men nu när partiet har växt till Sveriges näst största är det dags att ta deras politiska förslag på allvar, menar LO.

Dessutom är partiets kommunpolitik okänd för den stora allmänheten.

Sverigedemokraterna hävdar att de står på småfolkets sida mot eliten. Men enligt LOs granskning skulle SDs politik slå hårdast mot LO-medlemmar i de små kommunerna. Dels drabbar höjd kommunalskatt låginkomsttagare hårdare dels är SDs negativa syn på skatteutjämningen ett hot mot äldreomsorg och skola i landsbygdskommuner.

”En kommuns kostnader bör i längden inte finansieras av andra kommuner”, skriver SD i sitt kommunpolitiska program.

– De pratar om de är ett parti för vanligt och människor som bor i mindre kommuner, men det är i själva verket tvärtom. Det visar på en naiv syn på hur tufft många av de små kommunerna har det. Vi tycker från LO att man borde ge ett särskilt statsbidrag till de mindre kommunerna som har svårt med befolkningsunderlaget, säger LOs ordförande Karl Petter Thorwaldsson.

Spara

Spara