LO: Rika allt rikare

Ett skatteparadis för ”rikisar”. Det är vad Sverige har blivit, tycker LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson som vill se en bättre och rättvisare beskattning på kapitalinkomster.

Under onsdagen presenterade LO sin rapport om inkomstutvecklingen för makteliten fram till 2016.

Karl-Petter Thorwaldsson.

– Tyvärr har vi en toppnotering igen när det gäller lönenivån för makteliten på svensk arbetsmarknad.

Det säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson när LO under onsdagen presenterar sin rapport där man tittat på löneutvecklingen från 1950 till 2016. Det handlar om en studie av cirka 200 personer på nyckelpositioner inom näringsliv, politik och ekonomi och LO har valt att räkna in inkomst från arbete samt från kapital och näringsverksamhet.

Siffrorna för 2016 visar på den största skillnaden sedan undersökningen startade på 50-talet. 2016 motsvaras maktelitens genomsnittliga inkomst före skatt av 18,8 industriarbetarlöner (industriarbetalönen är bara en referenspunkt och vald för att den finns med i den offentliga lönestatistiken under hela undersökningsperioden). Det visar på en kontinuerlig ökning för de senaste åren: 2013 genomsnittet på 17,4 industriarbetarlöner för makteliten, 2014 på 18,3 och 2015 motsvarade de 18,7 industriarbetarlöner.

– Det är en enorm obalans som uppstått mellan ett lands medborgare och löntagare å ena sidan och ett lands elit å andra sidan, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

På många håll i världen pågår en diskussion om hur man kan bromsa utvecklingen av snabbt stigande ersättningar till personer i ledande positioner i företagsvärlden, men i Sverige är det märkligt tyst. Sverige har också från någon gång på 80-talet legat i topp när det gäller jämlika löner dalat ner till under topp tio-strecket.

– Det känns som att det i Sverige finns en onödig acceptans för ”rikisarnas” höga löner. Kapitalismen fungerar inte om den bara ger all tillväxt, allt nytt framåtskridande till bara de allra rikaste, konstaterar LO-ordföranden.

I LOs rapport, som är skriven av Anna Almqvist, lämnar även LO förslag till förändring. Huvudspåret för självständiga parter på arbetsmarknaden är självreglering, men LO lägger ändå förslaget att man går in och förändrar bolagsstyrningen.

– Låt toppdirektörerna gå in under samma hårda rutin när det gäller löneökningar som alla vi andra. Lönemodellen vi har i Sverige omfattar alla utom de allra rikaste och så kan vi inte ha det, säger Karl-Petter Thorwaldsson.