LO-rapport: Rutavdrag ökar ojämlikheten

Rutavdraget bidrar till ojämlik fördelning samtidigt som det inte uppnår det som sades vara målet, enligt en ny rapport från LO. Nästan hälften av utbetalningarna går till den tiondel av befolkningen som har de högsta inkomsterna och många som utför jobbet är arbetskraftsinvandrare.