LO: Ökande arbetslöshet och krympande ekonomi väntar

En ekonomisk politik som kan beskrivas som den mest åtstramande i Europa, säger LOs chefsekonom Laura Hartman om regeringens politik.

Tillväxten krymper och arbetslösheten ökar nästa år, enligt LO-ekonomernas nya prognos för 2023. ”Det är helt fel läge att ha en ekonomisk politik som är Europas mest åtstramande”, säger LOs chefsekonom, Laura Hartman.

LO-ekonomerna vill se ett stopp för ytterligare räntehöjningar. Samtidigt efterfrågar LO-ekonomerna en finanspolitik som skyddar hushållen från de värsta prisökningarna och genomför inflationsdämpande investeringar som möter lågkonjunkturen.

Det står klart efter att LO-ekonomerna under torsdagsmorgonen presenterat sin rapport inför 2023.

– Det finns inga inflationsrisker i att vi investerar i mer elproduktion eller i yrkesutbildningar för bristyrken. Tvärtom. På det viset har vi möjlighet att dämpa prisökningarna, säger LOs chefsekonom Laura Hartman.

Laura Hartman, LOs chefsekonom: Foto: Fredrik Sandin Carlson

Sverige går in i en lågkonjunktur nästa år. Ekonomin krymper och BNP blir -1,0 procent enligt LO-ekonomernas prognos för 2023. Samtidigt ökar arbetslösheten från 7,5 till 8,3 procent.

– Den svaga utvecklingen drivs framförallt av pressade hushåll, vikande bostadsinvesteringar och en ekonomisk politik som faktiskt kan beskrivas som den mest åtstramande i Europa, säger LOs chefsekonom Laura Hartman.

LO-ekonomerna bedömer att inflationen fortsätter att stiga under inledningen av 2023 för att därefter falla tillbaka så att den mätt i KPIF närmar sig två procent i slutet av året.

Fotnot: KPI med fast ränta (KPIF) är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten av förändrade räntesatser från KPI.

LO-ekonomernas rapport Ekonomiska utsikter hösten 2022