”LO måste ta en mycket mer aktiv del i debatten”

Örjan Nyström har skrivit historieboken “LO och arbetarrörelsens kris”. Han hoppas på en fortsatt diskussion om hur LO ska kunna återta initiativet i samhällsdebatten. Foto: Ylva Säfvelin/AiP

– Vi har en avsaknad av en långsiktig reformstrategi i arbetarrörelsen. Det är min uppfattning att LO måste ta en mycket mer aktiv del och ta ett slags ansvar för den här debatten.
Det säger Örjan Nyström som gett ut en historiebok om hur LO en gång tog, men sedan förlorade, sin starka ställning i samhällsdebatten.